aktualizováno 5. 12. 2016

Veřejné projednání projektu rehabilitace Křížové hory

aktualizováno 5. 12. 2016

Kaple sv. Kříže a Bolestné Panny Marie na Křížové hoře po dlouhé době ožívá. Město Český Krumlov připravuje projekt na obnovu tohoto výjimečného místa, který představí tento týden veřejnosti.

V rámci projektu Městské vycházkové (rekreační) okruhy dokončuje město přípravu záměru Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory. Jeho cílem je rehabilitovat a zkultivovat jedno z nejkrásnějších míst nad městem, hojně navštěvované Krumlováky i turisty a zajistit i lepší přístup k němu.

Prvním nezbytným krokem k uskutečnění tohoto záměru bylo bezúplatné nabytí pozemku kolem kaple od státu, druhým pak nedávná dohoda se soukromým vlastníkem pozemků v blízkém okolí hory o jejich nájmu za symbolické nájemné, na kterých bude město moci po uzavření smlouvy provést nezbytnou údržbu zeleně a další opatření v souladu s připravovanou projektovou dokumentací. Na přípravě projektu se podílí pracovní skupina složená z odvětvově příslušných zaměstnanců města, zastupitelů, externích odborníků včetně zástupců Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Jako hlavního odborného garanta a tvůrce projektové přípravy si město vybralo Pavla Popelu z Českých Budějovic, autorizovaného architekta pro zahradní a krajinářskou tvorbu. „Začátkem listopadu představil pracovní skupině návrh vlastního projektu. Po projednání v pracovní skupině bude celý záměr představen a veřejně projednán ve středu 7. prosince 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Kaplické ul. 439, kam zveme všechny zájemce o toto téma," zve na veřejnou debatu místostarosta města Josef Hermann.

Do začátku jara příštího roku, tedy v období vegetačního klidu, by měla být provedena základní údržba zeleně v okolí kaple, v rámci níž dojde k obnovení výhledu na kapli z města a opačným směrem. Poté budou v souladu s projektem provedena další technická opatření, jako obnova přístupové cesty na horu, kultivace okolí kaple, vybavení vhodným mobiliářem atp.

V současné době je za dobrého počasí kaple přístupná každou středu a neděli od 13 do 15 hodin s možností průvodce a výkladu na místě.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: