aktualizováno 2. 12. 2016

Výpadky světelné signalizace na křižovatce u Porákova mostu

aktualizováno 23. 11. 2016

24. října 2016

Odbor dopravy a silničního hospodářství v poslední době zaznamenal, že v některé dny ráno mezi 6. a 7. hodinou, dochází ve světelné křižovatce U Porákova mostu k výpadku funkčnosti signalizace pro směr jízdy od Českých Budějovic na Kaplici. Dodavatel služby byl s tímto obeznámen a provádí dodatečné úpravy systému tak, aby zajistil nepřetržitou funkčnost systému a současně, aby zjistil původ této závady. Systém byl tedy pro tento směr jízdy dočasně, asi po dobu jednoho týdne, nastaven na pevně stanovený interval a dovybaven záznamovým zařízením, které by mělo odhalit, co způsobuje tyto anomálie.

Prosíme řidiče, kteří se při průjezdu touto křižovatkou setkají s podobnými obtížemi, aby tuto informaci předali buď přímo na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov, popř. městské policii nebo Službám města Český Krumlov.

1. listopadu 2016

Po několikadenním monitorování bylo zjištěno, že semafor v křižovatce u Porákova mostu je v některých denních dobách oslňován některým z blízkých světelných zdrojů. Pravděpodobně se jedná o veřejné osvětlení přímo v křižovatce. Aby se prověřilo, zda je to skutečně tak, bude toto veřejné osvětlení dočasně mimo provoz a po dobu dalších dvou či tří dnů bude opět probíhat monitorování s cílem zjistit, zda k výpadku funkčnosti stále dochází.

23. listopadu 2016

Problém se semaforem na křižovatce u Porákova mostu byl odstraněn. Signalizace byla ze strany od Českých Budějovic v určitou dobu oslňována veřejným osvětlením a docházelo k zablokování tohoto směru jízdy. Tento směr je tedy opět nastaven na dynamicky řízený.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: