aktualizováno 29. 9. 2016

Zastupitelé budou schvalovat nový strategický plán rozvoje města

aktualizováno 28. 9. 2016

Po více než půl roce intenzivní práce, setkání pracovních skupin či debat s veřejností spěje práce na novém strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov do finále. Projekt Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu, na kterém se podíleli sami občané, tak vstupuje do další etapy. V úterý 4. října 2016 na veřejném jednání zastupitelstva města bude v klášterech představen návrh nového strategického plánu.

Návrh strategického plánu bude veřejně představen a projednán na jednání zastupitelstva města 4. října od 17.30 hodin ve Velkém sálu v Klášterech Český Krumlov. Na jednání zve město Český Krumlov veřejnost a účastníky v projektu Krumlov sobě. Ti tak mají ještě možnost, vyjádřit se k návrhu strategického plánu před zastupiteli před jeho schválením.

Prezentace výsledku šesti měsíční práce týmů několika desítek zúčastněných z řad obyvatel, odborníků, představitelů města i úředníků je k dispozici zde.

„Úvodní veřejné projednávání i následná pracovní jednání skupin byla náročná nejen z hlediska času. Zúčastnění se na jednání pracovních skupin připravovali, věnovali pozornost složitým formulacím, připomínkovali výstupy. Také pro zpracovatele nebyla úloha jednoduchá, když názor několika desítek diskutujících měl shrnout do dvou tří vět, a to tak, aby výstup byl srozumitelný a vystihl obsah několika připomínek," sdělil místostarosta Josef Hermann a doplnil: „Město připravuje strategický dokument rozvoje, kterému je nutné věnovat velkou pozornost, neboť zásadně ovlivní další plánování a kroky města v následujících letech. Je tedy logické, že příprava samotného dokumentu byla náročná a plán jako takový je složitým dokumentem. Pevně věřím, že s pomocí veřejnosti se jedná o velmi kvalitní a stabilní základ pro rozhodování v dalších letech."

V dubnu letošního roku nabídli představitelé města Český Krumlov obyvatelům, aby se aktivně zapojili do tvorby nového strategického plánu rozvoje města. V první fázi projektu Krumlov sobě se zájemci účastnili vstupního veřejného projednání. Na základě výstupů z dvoudenního projednávání vznikly tři pracovní skupiny, které dále detailněji řešily hlavní zájmové oblasti života města, jež byly označeny veřejností jako nejdůležitější.
První oblast se věnuje obrazu města a cestovnímu ruchu, centru, a soužití obyvatel s turisty. Druhým tématem, které si Krumlováci vybrali jako stěžejní, je komunikace s městem, spolupráce a podpora okrajových čtvrtí i žánrů. Třetí skupina zpracovávala téma dopravy po městě, propojení centra a okolí.

Zpracovatel strategického plánu nejdříve zmapoval současný stav města, jak jej vnímají obyvatelé, jaké problémy je třeba řešit a jaké hodnoty je nutné chránit podporovat a rozvíjet. Dalším krokem bylo zformulování vize, v jakém městě chtějí obyvatelé žít, jak má město vypadat v roce 2030 a jakými prostředky toho lze dosáhnout.

Vedení města Český Krumlov děkuje všem, kteří se aktivně zapojili do přípravy strategického plánu. Děkuje osobnostem kampaně za to, že spojily své jméno s projektem Krumlov sobě a podpořily tak dobrou věc. Děkuje diskutujícím za jejich čas a odvahu sdílet své názory veřejně. Děkuje rovněž všem, kteří oponovali návrhy a vnesli do přípravy strategického plánu jiný pohled. Děkuje zastupitelům a úředníkům, kteří se zapojili svými zkušenostmi do přípravy strategického plánu. V neposlední řadě patří velké poděkování členům pracovních skupin za jejich energii a ochotu připravit podklady pro strategický plán v co nejkonkrétnějších parametrech.

Více informací k projektu Krumlov sobě najdete na webových stránkách www.KrumlovSobe.cz.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: