aktualizováno 31. 3. 2016

Město nesouhlasí se záměrem v Domoradicích

aktualizováno 31. 3. 2016

Město Český Krumlov zaslalo minulý měsíc Krajskému úřadu v Českých Budějovicích vyjádření k připravovanému záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Energobloku v Domoradicích. Předložená dokumentace je nyní pro město nepřijatelná. Zásadní nesouhlas vyjadřuje město s dopravou biomasy prostřednictvím nákladní automobilové dopravy. Dále požaduje, aby v dokumentaci navržený systém otevřeného vodního chlazení byl změněn na systém suchého chlazení, neboť považuje za velmi nevhodné odebírání pitné vody k jejímu využití v systému mokrého chlazení. Město také požaduje navržení opatření k minimalizaci negativních vlivů a dopadů na okolí souvisejících s vypouštěním odpadních vod. Zanedbatelné nejsou ani stížnosti občanů na zvýšenou intenzitu zápachu, obtěžování hlukem a prachem. Nelze souhlasit s tvrzením, že zápach lze přirovnat k „zapařenému borovému či smrkovému lesu".

Celé vyjádření naleznete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: