aktualizováno 16. 11. 2015

Upozornění - podomní prodejci hlásičů

aktualizováno 16. 11. 2015

V posledních týdnech byl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jihočeského kraje") kontaktován občany, zejména na území ORP České Budějovice, Trhové Sviny a Český Krumlov, s dotazem, zda provádíme prodej a instalaci požárních hlásičů do domácností. HZS Jihočeského kraje zpětně zjišťoval, proč k těmto dotazům dochází, a zjistil, že zde působí lidé či skupina osob, kteří obvolávají a někde i osobně obcházejí zejména starší osoby a nabízejí jim výše uvedenou činnost, a to za vysoké ceny (např. 1999,- Kč).

Samotný prodej a instalace požárních hlásičů není v rozporu se zákonem, naopak existují společnosti zabývající se komplexně činností zabezpečení domácností. Nicméně v těchto případech bylo zjištěno, že osoby, které nyní obvolávají či obcházejí domácnosti, se často představují jako hasiči, někde dokonce i jako preventisté, a z jejich řeči je možné si odvodit, že jsou příslušníky HZS Jihočeského kraje. Zde bychom chtěli důrazně upozornit, že HZS Jihočeského kraje (ani jeho příslušníci) neprovádí prodej ani instalaci těchto zařízení. HZS Jihočeského kraje působí v této oblasti zejména lektorsky a v rámci svých činností vzdělává občany.

Zaměřujeme se především na školy, domovy pro seniory apod. Nicméně o našich aktivitách v první řadě vždy informujeme zřizovatele těchto subjektů. Na obcích pak komunikujeme s Vámi nebo Vaší jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) a dále i s konkrétními SDH jako členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), popř. České a moravské hasičské jednoty (ČaMHJ). Žádáme Vás proto, abyste o vzniklé situaci dle Vašich možností a zvyklostí informovali Vaše občany a varovali je tak před osobami, které se pod různými pojmy vydávají za příslušníky HZS Jihočeského kraje. Příslušnost ke sboru se prokazuje platným služebním průkazem s osobním evidenčním číslem.

Požární hlásiče v domácnostech jsou velice přínosné a při jejich správném užívání vysoce spolehlivé. Pořizovací cena hlásičů se v současné době pohybuje již cca od 200,- Kč a ani jejich instalace není složitá. Důležitá je také detekce oxidu uhelnatého (CO). Oxid uhelnatý je častou příčinou úmrtí při nedokonalém spalování. Cena hlásičů CO se pohybuje od 400,- Kč. Podstatné je zvolit vhodné umístění hlásiče tak, aby byl v případě požáru účinný a varoval spící osoby již v počáteční fázi vzniku požáru. S případnými dotazy týkajících se problematiky požárních hlásičů a jejich instalace je možné se obrátit na Vaši odborně způsobilou osobu, na SH ČMS a samozřejmě také na HZS Jihočeského kraje, popř. příslušné územní odbory, a to telefonicky, písemně či osobně. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: