aktualizováno 15. 10. 2019

Rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a lávky u mlýna v Široké ulici

Aktualizováno 15. 10. 2019

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou lávek, lávky přes řeku Vltavu pod Plášťovým mostem a lávky přes náhon u mlýna.

 Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

 

Název projektu: Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: vnitřní město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 02/2011 - 12/2012
Zhotovitel stavby: SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: 49454501
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 9 686 191,89 Kč
z toho dotace: 8 107 308,01 Kč

Popis projektu a jeho realizace

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti ev.č. CK-004 a lávky přes náhon u mlýna ev.č. CK-005. Obě lávky leží na turisticky nejvytíženější trase a mají zásadní význam pro atraktivitu a dostupnost celého území historického jádra města. Vyřešení jejich nevyhovujícího technického stavu patřilo mezi priority města. Realizace stavebních prací probíhala souběžně a koordinovaně s rekonstrukcí jezu Jelení lávka (investorem této rekonstrukce je Povodí Vltavy, st.p.).

Obě lávky byly ve velice špatném technickém stavu, který vyžadoval snížení zatížitelnosti jejich nosné konstrukce o 20-40%. Záchytný systém konstrukčně a stavebním stavem nezajišťoval bezpečnost vyžadovanou ČSN. Dřevěné mostovky byly napadeny hnilobou, zábradlí byla značně poškozená, ocelové konstrukce byly pokryty povrchovou korozí, byly oslabeny a z 80% bez protikorozní ochrany. Železobetonová konstrukce včetně mostovky na lávce přes Vltavu byla přímo v havarijním stavu.

Vrchní stavba lávky přes Vltavu u Plášťového mostu byla kompletně rekonstruována. Původní nosná konstrukce byla nahrazena novou ocelovou na konstrukcí na kterou byla položena dřevěná mostovka z hranolů dle požadavků Národního památkového ústavu a osazeno nové dřevěné zábradlí.. Volná šířka lávky byla zvětšena na 2,4 m, což umožňuje turistům a obyvatelům města pohodlnější průchod po lávce. Sanovány byly i pilíře lávky, upraveny obě podpěry. Na levobřežním předmostí byla vystavěna nová opěrná zeď, která zabraňuje postupnému sesouvání zeminy svahu na nosnou konstrukci lávky. Rekonstrukci lávky využil i správce plynových sítí k výměně starého plynového potrubí.

Lávka přes náhon u mlýna byla v prosinci 2011 snesena a nahrazena mostním provizóriem po dobu rekonstrukce vrchní stavby lávky. Původní nosná konstrukce byla zesílena, očištěna a opatřena protikorozními nátěry. Kompletně byla vyměněna dřevěná mostovka a zábradlí. Očištěno bylo i kamenné zdivo včetně hloubkového spárování. U této lávky byla provedena i mimořádná technická opatření související se zajištěním spodním stavby, která umožňují její plné využití. Konkrétně byly odstraněny betonové bloky, spodní stavba byla sanována a zajištěna pomocí vrtaných mikropilot. Rekonstrukcí byla také navýšena nosnost lávky pro vjezd vozidel údržby a zásobování.

U obou lávek byla také upravena předmostí. Koncem listopadu 2012 bylo celé dílo dokončeno a předáno investorovi. Ke 30. listopadu 2012 byl příslušným stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fotogalerie

Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti po vydání kolaudačního souhlasu 15. listopadu 2012

Lávka u mlýna v Široké ulici uvedená do provozu a po kolaudačním souhlasu 15. listopadu 2012

Dokončovací práce před kolaudací - finální montáž dřevěné konstrukce lávky u mlýna v Široké ulici včetně výměny části lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti (foceno 14. listopadu)

Dokončování prací a montáž dřevěného osazení na lávce přes náhon mlýna v Široké ulici (foceno 6. listopadu 2012)

Pokračující práce na lávce přes náhon u mlýna v Široké ulici (foceno 2. října 2012)

Práce související s rekonstrukcí lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici (foceno 5. září 2012)

 

Oficiální zpřístupnění lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti pěším; otevření lávky v režimu tzv. předčasného užívání stavby se uskutečnilo za účasti vedení města Český Krumlov, zástupců zhotovitelské firmy a dalších osob podílejících se na rekonstrukci (foceno 16. srpna 2012)

 

Dokončovací práce na lávce přes Vltavu u mostu Na Plášti (foceno 9. srpna 2012)

 

Pokračující práce na nové lávce a výměna plynového potrubí (foceno 26. července 2012)

 

Ocelová konstrukce nové lávky usazená na místě lávky původní (foceno 19. července 2012)

 

Právě přivezená ocelová konstrukce nové lávky (foceno 18. července 2012)

 

Opravené úložné prahy, závěrné zídky a podpěry připravené na osazení nové ocelové konstrukce lávky (foceno 17. července 2012)

 

Práce na úložných prazích, závěrných zídkách a opravě podpěr (foceno 18. června 2012)

 

Odstraňování staré lávkové konstrukce (foceno 29. května 2012)

 

Dokončená montážní a pracovní plošina u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti a zahájení odstraňování staré lávkové konstrukce (foceno 23. května 2012)

 

Pokračující výstavba montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti  (foceno 15. května 2012)

 

Výstavba montážní a pracovní plošiny u lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti  (foceno 10. května 2012)

 

Prvotní práce na lávce přes Vltavu u mostu Na Plášti (foceno 7. května 2012)

Finální podoba mostního provizoria přes náhon u mlýna v Široké ulici (foceno 18. ledna 2012)

 

Odstranění staré konstrukce lávky u mlýna v Široké ulici a usazení mostního provizoria (foceno 20. a 21. prosince 2011)

Lávky před rekonstrukcí (foceno 9. listopadu 2011)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: