aktualizováno 21. 10. 2011

Kronika města Český Krumlov

Statistika za rok 2008

Městský úřad

V roce 2008 bylo uzavřeno 165 manželství.

Z toho 13 církevních: 10 římskokatolická církev, 2 církev československá husitská, 1 českobratrská církev evangelická.

Z celkového počtu bylo 26 sňatků s cizincem.

Z toho: 22x smíšené manželství, kdy jeden ze snoubenců byl občanem ČR a druhý snoubenec byl ze státu:

                                                  2 x Slovensko

                                                  3 x Rakousko

                                                  3 x Německo

                                                  3 x Spojené království

                                                  3 x Austrálie

                                                  1 x Argentina, Kanada, Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Vietnam, Ukrajina           

              4 x oba cizinci:                

                                                   Kanada + Kanada

                                                   Spojené království + Spojené království        

                                                   Nový Zéland + Nový Zéland

                                                   Spojené státy + Maďarsko

Mimo obřadní místnost se konalo 41 obřadů, např. 13x v Zámecké zahradě, 8x v prostorách zámku, 4x na Prelatuře.

 

V roce 2008 se narodilo 689 dětí, z toho 356 chlapců a 333 děvčat.

Nejčastější jména:

Chlapci: Tomáš 24 x

               Jan 23 x

               Jakub 19 x

               Matěj 17 x

               David 12 x

               Lukáš 12 x

Děvčata: Tereza 19 x

               Natálie 18 x

               Karolína 14 x

               Eliška 13 x

               Barbora 12 x

               Kateřina 12 x

Rodiče využili i možnosti zápisu dvou jmen: 12 x u chlapců, 11 x u děvčat.

 

Vítání občánků

Vítání se uskutečnilo: v dubnu 3 x  - pozváno 58 dětí, účast 53

                              v květnu 1 x - pozváno 24 dětí, účast 18

                              v říjnu 2 x - pozváno 46 dětí, účast 36

Celkem bylo pozváno 128 dětí, dostavilo se 107.

 

Farní úřad Český Krumlov

                    Křest 19 x

                    Sňatky 9 x

                    Pohřby 28 x

  

Městská knihovna

Registrovaní čtenáři celkem                          2 643

-z toho do 15 let                                             627

 

Návštěvníci knihovny                                        36 341

 

Výpůjčky celkem                                           127 473

-z toho nauč. lit. pro dospělé                             40 233

               krásná lit. pro dospělé                        67 776

               nauč. lit. pro děti                              4 984

               krásná lit. pro děti                             13 537

               ostatní dokumenty                            943

Výpůjčky periodik                                             15 847

Vzděl. a vých. kolekt. akce                                154

Semináře, odbor. porady, konzultace                   421

Výměn. Soubory knih pro region/sv.                   220/16 128

Počet uživatelů internetu                                  2 151

 

Doplňování knižního fondu

Přírůstek za r. 2008 celkem                                5 108 knih jednotek

Z toho doplň. Oddělení                                     2 162 knih jednotek

Úbytek KF v roce 2008                                     3 250 knih jednotek

 

Počet obyvatel města Český Krumlov v prosinci 2008: 13 518

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: