aktualizováno 30. 3. 2011

Nové ceny pro vodné a stočné v České Krumlově

aktualizováno 30.03.2011

Rada města Český Krumlov na svém jednání 21. března 2011 schválila aktualizaci smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku města Český Krumlov, jejíž součástí jsou i aktualizované ceny pro vodné a stočné ve dvousložkové podobě. Nové ceny vstoupí v platnost od 1. dubna 2011. Za odebrané množství budou odběratelé platit cenu pro vodné 31,46 Kč/m3 a pro stočné 31,17 Kč/m3 (celkem 62,63 Kč/m3 + 10 % DPH). Celková cena za vodné a stočné tak od dubna vzroste o 8,66 %. Pro jednu osobu s průměrnou roční spotřebou 30 m3 představuje aktualizace ceníku vodného a stočného zvýšení plateb o zhruba 15 Kč měsíčně. Pevná měsíční paušální platba ve výši necelých 70 Kč + DPH pro nejběžnější velikost vodoměrů o kapacitě 2,5 m3/hodinu zůstává beze změn.

„Stanovení nových cen bylo odloženo oproti minulým létům o čtvrt roku a probíhalo podle nové metodiky. Město připravuje podání žádostí o dotace na rozšíření a obnovu svého vodohospodářského majetku z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), a proto muselo upravit smlouvu s provozovatelem vodohospodářského majetku, společností ČEVAK a.s. podle dotačních pravidel. Ceny vodného a stočného jsou letos poprvé stanoveny na základě nového mechanismu tzv. finančního modelu požadovaného OPŽP s tím, že za základ indexace jednotlivých nákladových položek v kalkulaci cen byla použitá skutečná výše těchto položek v roce 2010. Výši jednotlivých indexů určil Státní fond životního prostředí na základě údajů Českého statistického úřadu," objasnil vedoucí Odboru financí Městského úřadu Český Krumlov Jiří Pavlíček.

Provozovatelem vodohospodářského majetku ve městě Český Krumlov je společnost ČEVAK, a.s., která má od města pronajat vodohospodářský majetek. Úhradu za vodné a stočné platí domácnosti a podniky přímo této společnosti. Ceny vodného a stočného se odvíjejí od nákladů, které jsou potřeba na obnovu vodohospodářského majetku. Za pronájem vodohospodářského majetku město ročně inkasuje město 13,5 milionu Kč + DPH. Veškeré finanční prostředky za nájemné vodohospodářského majetku, které město získá, investuje zpátky do obnovy vodohospodářského majetku (rekonstrukce a obnova vodovodů a kanalizací). „I pro následující roky bude zachováno pravidlo, že veškeré nájemné za vodohospodářský majetek města, které platí jeho provozovatel (ČEVAK, a.s.) a které je nákladovou položkou cen vodného a stočného, bude směřováno do obnovy vodohospodářského majetku," doplnil Jiří Pavlíček.  

Na obnovu vodohospodářského majetku města Český Krumlov má město podle zákona zpracován Desetiletý plán obnovy vodohospodářského majetku, který každoročně aktualizuje. V nejbližších týdnech bude Rada města Český Krumlov schvalovat aktualizaci a konkretizaci plánu pro rok 2011. „V plánu obnovy budou schváleny realizace konkrétních oprav a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací. V letošním roce bude město investovat zhruba 30,5 milionu Kč, protože zapojí ušetřené finanční prostředky z uplynulých let. Město tak může začít i finančně náročnější komplexní rekonstrukce vodovodů a kanalizací, na které nebylo v minulých letech ještě dostatek prostředků," uzavřel Jiří Pavlíček.

Dvousložkové ceny vodného a stočného jsou v Českém Krumlově zavedeny od roku 2008.

Přehled výše všech složek vodného a stočného v období (bez DPH)

složka vodného

2010

od 1. 4. 2011

pohyblivá složka za dodanou vodu

31,25 Kč/m3

31,46 Kč/m3

pevná složka pro vodoměr do 2,5 m3/h

479 Kč/rok

479 Kč/rok

pevná složka pro vodoměr od 2,5 do 6,0 m3/h

4 623 Kč/rok

4 692 Kč/rok

pevná složka pro vodoměr od 6,0 do 10,0 m3/h

10 749 Kč/rok

10 879 Kč/rok

pevná složka pro vodoměr od 10,0 do 15,0 m3/h

21 020 Kč/rok

21 206 Kč/rok

pevná složka pro vodoměr nad 15,0 m3/h

106 576 Kč/rok

106 576 Kč/rok

složka stočného

 

 

pohyblivá složka za odvedenou vodu

26,39 Kč/m3

31,17 Kč/m3

pevná složka pro vodoměr do 2,5 m3/h

350 Kč/rok

350 Kč/rok

pevná složka pro vodoměr od 2,5 do 6,0 m3/h

1 895 Kč/rok

1 952 Kč/rok

pevná složka pro vodoměr od 6,0 do 10,0 m3/h

3 587 Kč/rok

3 678 Kč/rok

pevná složka pro vodoměr od 10,0 do 15,0 m3/h

5 967 Kč/rok

6 080 Kč/rok

pevná složka pro vodoměr nad 15,0 m3/h

20 513 Kč/rok

20 513 Kč/rok

pohyblivá složka vodného + stočného celkem

57,64 Kč/m3

62,63 Kč/m3

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: