aktualizováno 18. 2. 2011

Průzkum v Českém Krumlově

aktualizováno 18.02.2011

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - SILC 2011, které navazuje na předchozí ročníky tohoto průzkumu. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční v cca 10 700 domácnostech, z nichž se 6694 zúčastnilo šetření již v uplynulých letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. 

Vlastní šetření proběhne od 19. února 2011 do 15. května 2011prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.  Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona č. 101/2000. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí. 

Případné dotazy k šetření, tazatelům a podobně zodpoví Odbor terénních zjišťování Českého statistického úřadu - paní Jana Daněčková, telefon 568 840 176 nebo 731 622 044.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: