aktualizováno 16. 2. 2011

Nabídka na vytěžení dřevní hmoty nastojato

aktualizováno 15.02.2011

Město Český Krumlov poptává zájemce o koupi dřevní hmoty nastojato. Jedná se o náletové dřeviny nacházející se v bývalém areálu kasáren Vyšný. Prodej je nastaven do dvou etap:

  1. dřeviny do průměru 25 cm ve 130 cm výšky kmene - provedení 03/2011
  2. nad tento průměr, kmeny označené s povolením ke kácení s realizací v měsících 11,12/2011

a to z jednotlivých polí - viz přiložená mapa

Další podmínky prodeje

Podmínkou prodeje je pokácení náletů, srovnání dřevní hmoty o průměru větším jak 10 cm do m3  a odvoz veškeré vytěžené dřevní hmoty ze současného místa na náklady kupujícího.  

Kácení bude provedeno prostřednictvím odborně způsobilé a oprávněné osoby (případně bude kupujícím zajištěn odborný dozor).

Pokud zájemce zamýšlí dřevní hmotu štěpkovat na místě samém, bude toto provedeno poté, co bude pověřeným zástupcem města zkontrolován stav.

Kupní cena bude uhrazena před odvozem dřevní hmoty z areálu, případně před štěpkováním.

Stanovení kupní ceny

počet m3 x nabídnutá kupní cena, dřevní hmota do průměru 10 cm není předmětem ocenění

Kriterium hodnocení doručených nabídek

Nabídková cena m3 dřevní hmoty:

pro etapu 1) o průměru 10 cm - 25 cm

pro etapu 2) označené stromy nad tento průměr

Zadávací list samovýroby vyplněný v orámovaných řádcích  v zalepené obálce zřetelně označené "Prodej dřevní hmoty" zasílejte na adresu: Městský úřad, Odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně úřadu nejpozději do 12:00, dne 25. 2. 2011, rozhodným dnem je uvedené datum doručení.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Úřední deska

Vyhlášení na úřední desce - včetně mapových podkladů a přihlášky

Na koho se obrátit?

Prohlídku areálu lze sjednat po dobu zveřejnění na uvedených telefonních číslech.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: