aktualizováno 10. 2. 2011

Program jednání Rady města Český Krumlov 14. února 2011

aktualizováno 10.02.2011

Program neveřejného jednání

1. Různé I.
2. Projekt Revitalizace areálů klášterů Český Krumlov
3. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města - Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 - 1. výzva
4. Zpravodaj města Český Krumlov - grafická úprava, tisk a distribuce - výsledek výběrového řízení
5. Zřízení komise RM pro památkovou péči
6. Zřízení komisí Rady města Český Krumlov a jmenování jejich předsedů a členů
7. Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu skládky komunálního odpadu
8. Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 2. etapa - podání žádosti o dotaci
9. Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově - lokalita A - podání žádosti o dotaci
10. Demolice nevyužitelných objektů kasárena Vyšný II. - Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
11. Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
12. Hodnotící komise - Program podpory ekologické výchovy, volnočasových aktivit, podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2011
13. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Základní škole Český Krumlov, Linecká 43
14. Věcné břemeno zřízení sjízdného chodníku na pozemku ČR, Povodí Vltavy s.p. v rámci projektu 
15. Skála Pod Kamenem
16. Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka - 2. etapa - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího zhotovitele
17. Nabídka společnosti Jitka, a.s.
18. Žádost o prodej pozemku - Šejko, s.r.o.
19. Žádost o prodej bytu Urbinská č.p. 183
20. Žádost o zapůjčení prostor kostela v areálu kláštera - Krumlovští pištci, o.s.
21. Nebytový prostor v podloubí Radniční ul. - návrh na výpověď z nájmu - CB Autopark s.r.o., oznámení záměru pronájmu a vyhlášení VŘ
22. Horní Brána 586 - pronájem nebytového prostoru (bývalá svačinka) 
23. Prodej dělící zdi mezi pozemky p.p.č. 1302 a 1349/1 v k.ú. Český Krumlov a zřízení věcného břemene vedení mostku nad vodním tokem -přístup k RD V Jámě č.p.96 - Scholler
24. Prodej PK parc.č. 569 díl 2 v k.ú. Vyšný - manž. Brožovi 
25. Prodej části p. p. č. 789/1 v k.ú. Č.Krumlov - Čabanov 
26. Prodej parc.č. 1316/11 v k.ú. Český Krumlov - Josef Čížek
27. Ukončení pronájmu části p. p. č. 219/3 v k.ú. Přísečná-Domoradice dohodou pronájem pozemku a schodiště do prodejny v objektu Urbinská č.p.182 
28. Žádost nájemce bytu Urbinská 150/2 - prodloužení nájemní smlouvy
29. Kasárna - nálety 
30. Bytová náhrada pro nájemce ČKRF, spol. s r.o. - bude zasláno mailem 11. 2. 2011

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: