aktualizováno 25. 11. 2010

Program jednání Rady města Český Krumlov 29. listopadu 2010

aktualizováno 25.11.2010

Program neveřejného jednání

1. Kolektor - kalkulace výše úhrady pro rok 2011 - na 14,15 h. přizváni zástupci spol. ČEVAK, a.s.
2. Kolektor - dodatek č. 1 ke smlouvě s E.ON Distribuce, a.s. - EE
3. Smlouva o nájmu kamerového systému
4. Bezplatný výlep plakátů - Psí vánoce
5. Rozpočet města pro rok 2011
6. Realizace záměru "zimní stadion" na 15,15 h. přizváni zástupci PRO-SPORT o.p.s., ČKRF s.r.o.
7. Projekt revitalizace autobusové nádraží - přizváni zástupci ČKRF s.r.o.
8. Platový výměr zástupkyně ředitele Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222
9. Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011
10. Změna č. 2 ÚPO města Český Krumlov - návrh zadání
11. Změna č. 8 ÚPO města Český Krumlov - návrh zadání
12. Nájemní smlouva s Lesy ČR, pozemek u rybníka Sebevrah
13. Žádost o prodej pozemku - Kub
14. Žádost o prodej pozemku - MEXUM, s.r.o.
15. Prodej pozemku v k. ú. Slavkov
16. Budova Horní Brána 586 (autobusové nádraží) - informační značení
17. Městský hřbitov - ceník nájemného a služeb spojených s nájmem hrobového místa - od 1.1.2011
18. Urbinská 181 - nebytové prostory (květinářství)
19. Žádost o prodej bytu Urbinská č.p. 183
20. Přechod nájmu bytu
21. Bytová náhrada 
22. Ukončení pronájmu části p. p. č. 324/19 v k.ú. Český Krumlov se spol. s r.o. HEXADOM dohodou 
23. Pronájem části p. p. č. 1696/1 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - předzahrádka k přízemnímu bytu u čp.120 Nové Spolí
24. E.ON Distribuce a.s. - výměna STL plynovodu Latrán - výjimka pro zpoplatnění věcného břemene
25. Věcné břemeno příjezdu na parkovací plochu u hotelu Vltava ve prospěch SYMA spol. s r.o. - sjezd z komunikace 
26. Žádost společnosti HECI-1 G s.r.o. o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru stavby do pozemku města

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: