aktualizováno 22. 6. 2010

Červnové jednání zastupitelstva

aktualizováno 22.06.2010

TERMÍN: 24.června 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO : v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439

 

Program

1. Zahájení - úvodní volby, program

2. Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2009

3. Rozpočtová opatření č. 49 - 51

4. Dodatky k úvěrovým smlouvám

5. Novela vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

6. Ocenění za úspěšnou reprezentaci města Český Krumlov - MS Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov

7. Cena města Český Krumlov za rok 2009

8. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov  v lokalitě pod vodojemem západně od Tovární ulice,  na pozemku PK 623/5 díl 1, k.ú. Vyšný

9. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov  v lokalitě pod vodojemem západně od Tovární ulice,  na pozemcích KN 630/44, PK 630/6 a PK 623/5 díl 2, k.ú. Vyšný

10. Projekt revitalizace autobusové nádraží

11. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí

12. Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis - pronajaté pozemky

13. Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice

14. Prodej pozemku v k. ú. Slavkov

15. Prodej budovy  Nové Spolí č.p. 142

16. Prodej budovy Latrán č.p. 252

17. Prodej části p. p. č. 1654 a části p. p. č. 571/2  vše v k.ú. Č.Krumlov - Marie Smolenová

18. Prodej části p. p. č. 789/1 v k.ú. Č.Krumlov - JUDr. MilanMarko

19. Prodej části p. p. č. 562/6 v k.ú. Č.Krumlov - Ing. Tomáš Dolanský

20. Prodej  části p. p. č. 434/1 v  k.ú. Český Krumlov - Štěpánka Tomanová

21. Prodej p. p. č. 478/13, 478/15 a 478/18 vše  v k.ú. Český Krumlov -    Lucie Knížková

22. Žádost společnosti Fronius Česká republika s.r.o. o prodej pozemků v k.ú. Přísečná-Domoradice a Vyšný

23. Žádost společnosti 1.NF s.r.o. o prodej části p.p.č. 312/9 v k. ú. Přísečná-Domoradice

24. Žádost o prodej pozemku části p.p.č. 18/1 v k ú. Český Krumlov

25. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

26. Různé

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: