aktualizováno 22. 6. 2010

Červnové jednání zastupitelstva

aktualizováno 22.06.2010

TERMÍN: 24.června 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO : v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439

 

Program

1. Zahájení - úvodní volby, program

2. Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2009

3. Rozpočtová opatření č. 49 - 51

4. Dodatky k úvěrovým smlouvám

5. Novela vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

6. Ocenění za úspěšnou reprezentaci města Český Krumlov - MS Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov

7. Cena města Český Krumlov za rok 2009

8. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov  v lokalitě pod vodojemem západně od Tovární ulice,  na pozemku PK 623/5 díl 1, k.ú. Vyšný

9. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov  v lokalitě pod vodojemem západně od Tovární ulice,  na pozemcích KN 630/44, PK 630/6 a PK 623/5 díl 2, k.ú. Vyšný

10. Projekt revitalizace autobusové nádraží

11. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí

12. Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis - pronajaté pozemky

13. Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice

14. Prodej pozemku v k. ú. Slavkov

15. Prodej budovy  Nové Spolí č.p. 142

16. Prodej budovy Latrán č.p. 252

17. Prodej části p. p. č. 1654 a části p. p. č. 571/2  vše v k.ú. Č.Krumlov - Marie Smolenová

18. Prodej části p. p. č. 789/1 v k.ú. Č.Krumlov - JUDr. MilanMarko

19. Prodej části p. p. č. 562/6 v k.ú. Č.Krumlov - Ing. Tomáš Dolanský

20. Prodej  části p. p. č. 434/1 v  k.ú. Český Krumlov - Štěpánka Tomanová

21. Prodej p. p. č. 478/13, 478/15 a 478/18 vše  v k.ú. Český Krumlov -    Lucie Knížková

22. Žádost společnosti Fronius Česká republika s.r.o. o prodej pozemků v k.ú. Přísečná-Domoradice a Vyšný

23. Žádost společnosti 1.NF s.r.o. o prodej části p.p.č. 312/9 v k. ú. Přísečná-Domoradice

24. Žádost o prodej pozemku části p.p.č. 18/1 v k ú. Český Krumlov

25. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

26. Různé

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov