aktualizováno 16. 2. 2012

2010-06-02 Ministr kultury ČR Václav Riedlbauch podepisuje dokument o dotaciDo areálu klášterů se znovu vrátí život

aktualizováno 2. června 2010 

Město Český Krumlov získalo od Ministerstva kultury dotaci 323 milionů Kč z Integrovaného operačního programu na revitalizaci areálu bývalého kláštera klarisek a bývalého kláštera minoritů, který má město dlouhodobě pronajatý od Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 2. června podepsali v prostorách minoritského kláštera ministr kultury Václav Riedlbauch a místostarostka města Český Krumlov Jitka Zikmundová. Zastupitelé schválili podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na svém květnovém jednání. Do roku 2014 by měl být celý areál klášterů zrekonstruován a otevřen pro veřejnost.

„Hlavním cílem projektu je rehabilitovat v současnosti nevyužívaný a z větší části uzavřený areál klášterů. S tím je spojeno ekonomicky udržitelné celoroční poskytování kulturních služeb odborné i laické veřejnosti," vysvětlil smysl projektu jeho koordinátor Jan Vondrouš.  V prostorách kláštera budou prezentovány moderní formy uchování a prezentace kulturního dědictví spojeného s historií areálu a celého města. To by mělo přilákat obyvatele Českého Krumlova do historického centra. Dalším cílem je vytvořit modelový příklad využití obdobných historických areálů pro oživení městských center.

Plánované programové činnosti se soustřeďují do čtyř oblastí: Historická umění a řemesla, Centrum barokní kultury, Ateliéry a tvůrčí dílny a muzeum „Středověký klášter". 

Náplní první oblasti je uchování a prezentace historického umění a řemesel odborné a laické veřejnosti v následujících projektech: Schola historica, Dvory řemesel, Interaktivní a Muzeální expozice. Tuto část bude odborně doprovázet Městské divadlo Český Krumlov.

Centrum barokní kultury se zaměří na dokumentaci a výuku autentické interpretace barokní hudby, tance a dobového hereckého projevu, pořádání koncertů barokní hudby a badatelskou činnost v oblasti umění 18. století. Garantem programových činností je Sdružení barokního souboru Hofmusici.

Ateliéry a tvůrčí dílny se stanou centrem pro střední vzdělávání s maturitní zkouškou ve čtyřletém vzdělávacím programu denní formy studia v oborech vzdělání Užitá fotografie a média, Scénická technika a Propagační výtvarnictví, zaměření výstavnictví. Na výuku budou navazovat kulturní a vzdělávací aktivity. Garantem této oblasti je Střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky České.

V muzeu „Středověký klášter", jehož garantem je Umělecká beseda Český Krumlov, bude stálá interaktivní expozice klášterního života a umění. Návštěvníci se zde budou moci seznámit se stylem středověkého klášterního života, středověkou knižní malbou a drobnou sakrální plastikou. V rámci středověké sakrální architektury v regionu tu bude stálá expozice českých černých madon.

Celý areál kláštera bude současně využíván pro rozmanité kulturní aktivity, mezi které patří především koncerty, výstavy, divadelní představení a workshopy.

Stavebně historický vývoj

Areál klášterů v Českém Krumlově je členěn na konvent klarisek, hospodářský dvůr, jižní křídlo, konvent minoritů, konvent bekyň a klášterní kostel. 

Výstavba kláštera začala po jeho založení přesně v polovině 14. století a probíhala zřejmě velmi pomalu. Chrám vznikl patrně již ve století čtrnáctém, ale ambit mnichů byl zřejmě dokončen až téměř po jednom a půl století od založení kláštera, koncem druhé poloviny 15. století. Roku 1491 byla svěcena kaple sv. Wolfganga. Z nejstarší stavební fáze je tedy určující výstavba pozdně gotická. V konventu bekyň některé stavební detaily naznačují jeho původ již ve druhé polovině 14. století a jde tedy zřejmě o dvůr, který Anna z Rožmberka roku 1375 odkázala pro potřeby zbožných žen. Ve 2. polovině 14. století zde začala tradice slavnosti ukazování ostatků v Českém Krumlově.

Další významnou fází byly úpravy a nová výstavba raně barokní, započatá ve třicátých letech 17. století a záhy přerušená pro nedostatek peněz. Kostel byl prodloužen k západu i k východu a zaklenut v letech 1649-1681. V roce 1668 byl klášter částečně poškozen požárem, a to si vynutilo další stavební zásahy, které prováděl stavitel Jakub de Maggi a probíhaly až do konce 17. století. Z této doby pochází i zaklenutí ambitu bekyň. V roce 1688 byla v rajském dvoře postavena kaple P. Marie Einsiedelské.

V prostoru Tramínu se nacházel od vzniku kláštera hřbitov, kde se pohřbívalo ještě v 17. století, a stála tu také kostnice, která byla v 19. století zbořena. (Text je převzat z internetové Encyklopedie města Český Krumlov www.encyk lopedie.ckrumlov.cz).

Související odkazy

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF. Šance pro Váš rozvoj.

Logo IOP - Ministerstvo kultury 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: