aktualizováno 3. 12. 2009

Zimní stadion v Českém Krumlově hledá investora

3. prosince 2009

Mapa - umístění zimního stadionu

Záměr prodeje budovy zimního stadionu včetně příslušenství a pozemků schválili na listopadovém jednání zastupitelé města Český Krumlov. Na úřední desce města byl záměr vyvěšen 27. listopadu, od této doby běží lhůta 40 dní pro podání nabídky (do 5. ledna 2010). Minimální kupní cenu stanovili zastupitelé na horní hranici znaleckého posudku 15 milionů korun. Podání nabídky nezakládá právo na rozhodnutí zastupitelstva o prodeji majetku, ani na uzavření kupní smlouvy podle podané nabídky. Podle platné územně plánovací dokumentace se zimní stadion nachází v území s regulativem RS - rekreace, sport a může být využíván pro stavby a zařízení pro sport a relaxaci nebo pro sportovní areály. V návrhu kupní smlouvy se kupující také zaváže k provozování zimního stadionu. Podrobné informace k vyhlášenému záměru včetně geometrického plánu nebo uložení stávajících sítí jsou zveřejněny na www.ckrumlov.cz/zimnistadion.

Záměr prodeje byl vyhlášen s přesnými podmínkami prodeje včetně vzorové kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen a vzorové dohody o advokátní úschově. Potenciální investor k podání nabídky potřebuje také souhlas HC Slavoj Český Krumlov s uzavřením kupní smlouvy. „Město Český Krumlov vyhlášením záměru reaguje na požadavek sportovního klubu HC Slavoj, proto jej zapojuje do celého procesu a dává mu možnost profesionálně se rozhodnout, který investor dokáže zabezpečit hokej a bruslení ve městě a uspokojí požadavky našich sportovců," dodal radní Zbyněk Toman.

Uzávěrka nabídek žádostí je 5. ledna 2010. Předložené nabídky budou protokolárně otevřeny na jednání rady města a posléze budou předloženy k rozhodnutí radě města a následně zastupitelstvu města. Zastupitelé by měli o otázce zimního stadionu znovu jednat na lednovém zasedání. Termín projednání v zastupitelstvu města je závislý na doplňujících požadavcích radních a případném projednávání materiálů v komisích rady města.

Město Český Krumlov se problematikou stavu zimního stadionu a potřebných několikamilionových investic zabývají od povodní v roce 2002. Za posledních 10 let investovalo město do stadionu přes 40 milionů Kč. O vyhlášení záměru prodeje diskutují radní a zastupitelé od června 2008. „Rozhodování zastupitelů a radních o vyhlášení záměru podpořil i fakt, že sportovní klub HC Slavoj veřejně požaduje po městu, aby tento majetek prodal soukromému investorovi, který by jej dokázal zmodernizovat a komerčně lépe využít. Případné investice do zimního stadionu, které by město muselo vynaložit na jeho opravy a částečnou modernizaci, se pohybují v desítkách milionů Kč," doplnil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: