aktualizováno 18. 2. 2009

Na obnovu kulturních památek má Český Krumlov 1,5 milionu Kč

12. února 2009

Ministerstvo kultury opět vyhlásilo na rok 2009 program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Na rok 2009 bylo spádové oblasti ORP Český Krumlov přiděleno 1,574 milionu Kč. Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka, které se nenacházejí na území městské památkové rezervace (MPR), ani na území městské či vesnické památkové zóny (MPZ a VPZ). Občané si mohou, v případě zájmu o zařazení opravy jejich domu do programu, vyzvednout formulář a informace k vyplnění formuláře "Žádost o poskytnutí příspěvků z programu" osobně na Odboru územního plánování a památkové péče, Oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov nebo na městských internetových stránkách, stačí kliknout zde.

Finanční prostředky mohou být přiděleny ve dvou kolech. Bude-li celá finanční částka přidělena v prvním kole, druhé kolo nebude realizováno. Zvažuje-li vlastník kulturní památky podání žádosti do programu, doporučujeme pro podání první kolo. Jestliže uvažuje podat žádost v druhém kole, je vhodné v termínu prvního kola písemně sdělit rámec své žádosti včetně finančního odhadu výše obnovy kulturní památky.

Vyplněné žádosti v prvním kole je nutno odevzdat na oddělení památkové péče městského úřadu nejpozději do pondělí 2. března 2009 do 13:00 hodin.

Více informací podají kontaktní osoby:

Ing. Petr Papoušek (el: 380 766 714, 724 095 296) nebo Johana Lepešková (tel: 380 766 716). (pp)

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: