aktualizováno 9. 1. 2009

700 let města Český Krumlov (logo)Při oslavě 700 let vystaví Český Krumlov i vzácnou listinu z roku 1309

9. ledna 2008

Město Český Krumlov slaví v letošním roce 700 let od svého založení. Připravuje proto pestrý kulturní a odborný program. Minulost připomene například výstava originálu listiny Jindřicha I. z Rožmberka datovaná 2. srpnem 1309, která poprvé zmiňuje Český Krumlov jako město, celých sedm století shrne reprezentativní publikace. Již v nejbližších dnech se sejde tvůrčí tým muzejníků, archivářů a historiků, kteří v obrysech nastíní, jak bude kniha vypadat.

„Sedm set let je pro nás výjimečnou chvílí, která už se v našem životě nebude opakovat. Nebudeme se ovšem ohlížet jen do historie, pokusíme se nahlédnout i do časů budoucích. Mimo jiné formou nesoutěžní přehlídky Budoucnost města očima dětí. V ní mohou pomocí povídky, znělky, divadla, internetu nebo informačního letáku poodhalit, jak si představují své město za sto let," říká místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. Akce pro děti a mládež do 18 let je součástí Evropského roku kreativity a inovace.

Listinu s první písemnou zmínkou o městě najdou návštěvníci od května na výstavě v Regionálním muzeu. Ta nabídne i další historické dokumenty, jako kroniky nebo mapy včetně přehledu událostí ve světě a v Českém Krumlově. „Kniha s názvem Příběh města Český Krumlov bude mít dvě části: faktografickou, jež obsáhne historii, a obrazovou, jejíž základ vytvoří snímky českokrumlovských fotografů mapující posledních 109 let ve městě. Poslední podobná faktografická publikace vyšla v roce 1965," popsal Filip Putschögl z kanceláře starosty. Nová kniha bude celobarevná, trojjazyčná a bude mít 192 stránek.

Slavit se bude hned několik výročí: 130 let si připomene Městská knihovna v Českém Krumlově, 80 let Základní škola T. G. Masarykaa uplyne 570 let ode dne, kdy pasovský biskup Mikuláš vysvětil kostel svatého Víta. Knihovna zorganizuje výstavu o své historii, literárně-výtvarnou soutěž pro děti a plánuje také publikaci s medailony žijících osobností města.

Jubileum se odrazí rovněž v nabídce velkých tradičních akcí. Například v programu Slavností pětilisté růže se objeví všechna historická období od těch nejstarších až po rokoko. „Navážeme na historickou slavnost v roce 1909 a druhý ročník slavností v roce 1969," upřesnil ředitel Městského divadla v Českém Krumlově Jan Vozábal. Zářijové Svatováclavské slavnosti se zase zaměří na život svatého Václava a osudové devítky.

Centrum města ozdobí v červnu plastika dvou místních umělců. Dílo Petra Fidricha a Karla Dvořáka nazvané Zvonice pro Evropu, které předloni reprezentovalo Český Krumlov na zemské výstavě v rakouském partnerském městě Vöcklabruck, najde své nové místo v prostoru bývalé seminární zahrady na terase proti hotelu Růže.

O proměnách města, jehož historické jádro je od roku 1992 zapsané na seznamu památek UNESCO, budou v květnu diskutovat historici a památkáři. Téma proberou na Státním hradu a zámku během třídenní odborné konference s názvem Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví.

V souvislosti s výročím 700 let nachystalo město Český Krumlov také zvláštní granty s uzávěrkou 30. ledna. „Příběh města vždy vytvářeli lidé v něm žijící a nikoli domy. Lidé skládali verše a písně, díky lidem se město stávalo kulturním. Proto chceme podpořit tvůrčí aktivity dnešních občanů, pro něž jsme vypsali granty na kulturní počiny spjaté s oslavami 700 let. A stejně jako v letech 'nevýročních '

pokračuje v našem městě tradice pestré kulturní nabídky, jejíž nejlákavější položky najdete v Přehledu významných akcí, dostupném v infocentru i na městském webu," uvedla místostarostka Jitka Zikmundová.

Rozpočet oslav činí celkem 1 570 000 korun, přičemž částka 805 000 korun jde z městského rozpočtu a 765 000 korun tvoří grantové a sponzorské prostředky. Podrobné informace a přehled akcí obsahuje internetová adresa www.ckrumlov.cz/700. (vk)

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov