aktualizováno 17. 9. 2008

5. září 2008, aktualizováno 17. září 2008

Dne 4. září začala v Českém Krumlově další oprava místních komunikací. Město Český Krumlov využije způsob oprav silnic, který nevyžaduje dlouhodobé uzavírky a dopravní omezení. Výtluky v silnicích budou nejdříve lokálně vyspraveny tzv. tryskovou metodou a následně celá silnice bude ošetřena emulzní kalovou vrstvou. Během září by se měly opravit Třída Míru a Vyšenská ulice. Nově provedená celoplošná vysprávka komunikací emulzní kalovou vrstvou povede k zamezení dalšího rozpadu komunikací, a tím k nižším provozním nákladům na údržbu. Předností nové metody oprav je rychlá obnova průjezdnosti, absence frézování, sjednocení povrchu komunikace po překopech a prodloužení životnosti komunikace. Ve srovnání s kompletní rekonstrukcí vozovky je cena asi sedmkrát nižší. Město Český Krumlov vyčlenilo z rozpočtu na tyto vysprávky 1,8 milionu Kč. Vítěznou cenovou nabídku předložila městu firma Reacom s.r.o. z Třebíče.
Tryskové opravy by měly probíhat od 4. září 2008 do 17. září 2008 a nevyžádají si zásadnější dopravní omezení. Aplikace emulzní kalové vrstvy bude prováděna ve 3 úsecích a jednotlivé úseky si vyžádají uzavírku minimálně 1 jízdního pruhu, a to pouze na několik hodin. Dopravně se uzavírka bude řešit pro konkrétní místa buď vedením dopravy jedním pruhem za pomocí semaforu, nebo uzavírkou celého úseku a objížďkou. Objízdné trasy budou vyznačeny.

Termíny možné aplikace kalové vrstvy a možnost dopravních omezení (nebude trvat celou dobu):
a) 9. září - 17. září - Třída míru I. (od kina po křižovatku s Vyšenskou)
b) 13. září - 14. září - Vyšenská (k železničnímu přejezdu)
c) 13. září - 18. září - Třída míru II. (k železničnímu přejezdu)

Popis tryskové metody podle společnosti Reacom s.r.o.
Vysprávky tryskovou metodou patří k nejdostupnějším opravám všech typů komunikací a chodníků. Pomocí této metody lze opravovat jak trhliny (praskliny i síťové) tak i výtluky větších rozměrů. Základem vysprávek je kationaktivní emulze a kamenivo. Nejdříve se výtluk vyčistí proudem stlačeného vzduchu pro lepší přilnavost emulze. Dalším krokem je vystříkání výtluku předehřátou asfaltovou emulzí, taktéž prováděné pod tlakem. Do takto připraveného podkladu - výtluku se pod tlakem vpraví směs emulze a kameniva. Po dokončení opravy je možné opravované místo "zadrtit" samotnou drtí, aby nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. Výhodou těchto prací je, že probíhají za provozu a opravované místo je okamžitě po provedení schopné snést běžné dopravní zatížení. Při pracích na vozovkách je pouze lokálně omezen provoz na polovině vozovky v místě opravy. Životnost takto spravených komunikací se prodlouží o několik let, ale hlavně se zabrání přístupu vody do podkladních vrstev komunikací a tím se zabrání dalšímu rozpadu.

Popis emulzní kalové metody podle společnosti Reacom s.r.o.
Jedná se o celoplošnou opravu povrchu, velmi vhodnou na místní komunikace. Je to směs přírodního drceného kameniva frakce 2-5, nemodifikované středně štěpné katioaktivní emulze, stabilizátoru a záměsové vody. Technologie kalových vrstev je též známá pod názvem SLURRY SEAL. Všechny komponenty jsou naloženy na stoji - nástavbě. Před a během aplikace, se komponenty smíchají ve směšovací komoře, která je na zadní části nástavby a odtud je směs dopravena do rozprostíracího rámu a položena na povrch komunikace. Zásadní výhody technologie: 1) vzhledem k tloušťce dvojité vrstvy (cca 1 cm) takřka nezvyšuje profil komunikace (není nutno frézovat), 2) kopíruje povrch vozovky, 3) zabrání průsaku vody do konstrukce komunikace, tím zabrání jejímu rozpadu, 4) rychlá obnova průjezdnosti komunikace - při teplém počasí je SLURRY SEAL pojízdný do 2 hodin; 5) cena úpravy. Podmínky pokládky jsou podobné jako u všech emulzních úprav. Lze je provádět od konce dubna do začátku října, při teplotách nad 10 stupňů C. V opravované komunikaci je vhodné před položením kalové vrstvy vyspravit výtluky. Životnost komunikace se prodlouží při opravě metodou SLURRY SEAL o pět až deset let v závislosti na stavu konstrukce podloží.

Doplnění informací:

Původně plánovaná oprava silnice v dolní části Sídliště Plešivec je odložena na jaro 2009. "Od křižovatky s ulicí 5. Května bude podél komunikace Pod kaštany potřeba vyměnit vodovodní řad z roku 1925. Výměna bude probíhat v délce cca 157 m s jedním překopem komunikace napříč. Na tuto výměnu jsme obdrželi projektovou dokumentaci minulý týden, v současnosti zabezpečujeme získání vodohospodářského povolení. Oprava komunikace musí být provedena až po provedení pokládky vodovodu, aby nebyl zničen nově položený asfaltový povrch. Oprava asfaltového povrchu tak bude muset být zřejmě přesunuta z technologických důvodů na jaro 2009," sdělil Hynek Pazderka z odboru investic.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: