aktualizováno 31. 7. 2008

31. července 2008

Přes 800 tisíc Kč na rekonstrukci vodojemu ve Slupenci získalo město Český Krumlov z grantového programu Jihočeského kraje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Celkové náklady rekonstrukce přesahují částku 1,3 milionu Kč. Celý projekt má být dokončen v polovině listopadu 2008.
Samostatná městská část Slupenec dlouhodobě řešila problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Veřejný vodovod byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století tehdejšími Státními statky Kájov. Původní zdroje vody pro vodojem ve Slupenci byly budovány převážně pro zemědělské účely. Pro zásobování obyvatel pitnou vodou byl využíván původní vrt a tři studně. Tyto zdroje jsou již delší dobu na hranici životnosti, jsou nespolehlivé a málo vydatné. "Problémy se vždy vyostřovaly především v letních měsících, kdy docházelo k častým výpadkům v zásobování obyvatel pitnou vodou a pitnou vodu bylo nutno dovážet cisternami. Vážným problémem byla také nízká kvalita dodávané pitné vody," sděluje starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. Slupenecký vodojem, do kterého je voda z vrtu přiváděna, má kapacitu 40 m3, ale stávající konstrukce odtokového potrubí jeho kapacitu snižuje na 20 m3.
Tyto dlouhotrvající problémy řeší město několik let. V prosinci 2003 byl proveden nový vrt, který je v současnosti veden jako zkušební. V dubnu 2008 byl zahájen projekt na kompletní rekonstrukci stavebního objektu vodojemu, zprovoznění nového vrtu a osazení novou moderní technologií na úpravu pitné vody. "Od letošního listopadu by měl být v provozu zrekonstruovaný vodojem. Obyvatelům Slupence zajistíme dodávku kvalitní pitné vody," říká starosta Luboš Jedlička. (ja)Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: