aktualizováno 12. 4. 2005

Pilným a úspěšným už mává Cena města Český Krumlov

Cenou města Český Krumlov jsou od roku 1993 oceňováni jednotlivci, seskupení fyzických osob nebo právnické osoby za významný počin předchozího roku.

Do 2. května mají nejen krumlovští občané možnost nominovat ty, kteří vloni mimořádně přispěli k rozvoji či prezentaci města a obohacení života jeho obyvatel, a to v oblasti kulturní, sociální, sportovní, podnikatelské činnosti, oprav památek a podobně. Cenu v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou může subjekt získat také za soustavnou činnost v těchto směrech. Po projednání a návrhu nominací radou města rozhodnou o udělení ceny zastupitelé na veřejném jednání 26. května.

Návrhy na ocenění, které musí obsahovat 1. jméno a adresu navrhovaného kandidáta, 2. zdůvodnění předkládaného návrhu, 3. jméno a adresu navrhovatele, je třeba písemně či elektronicky směřovat na oddělení kultury městského úřadu do 2. května 2005 do 16 h (Městský úřad Č. Krumlov, Bc. Alena Marvanová - oddělení kultury, nám. Svornosti 1; e-mail: alena.marvanova@mu.ckrumlov.cz). Slavnostní předání Ceny města Český Krumlov je připraveno tradičně v rámci Slavností pětilisté růže na sobotu 18. června. Oproti minulým letům se mění čas a místo předání, takže oceněný ji převezme na slavnostním aktu konaném od 21 h na nádvoří Hotelu Růže.

Do roku 2003 (včetně) byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr - a od loňska jedna, i když právě v prvním roce změny dostaly tuto cenu tři subjekty - Dr. Ing. Richard Tichý - in memoriam za významný přinos pro město při rozvoji občanského sektoru a demokracie, Pedagogicko-psychologická poradna ČK za dlouholetou systematickou, kvalitní, obětavou a invenční práci s dětmi a mládeží, jejich rodiči, pedagogy a veřejností, Věra Hanzalíková za mnohaletou činnost v oblasti kultury, založení a vedení dětského souboru Krumlovští pištci a souboru historických tanců Fioretto, reprezentaci města a české kultury doma i v zahraničí.

Formulář pro nominaci na Cenu města Český Krumlov za rok 2004

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: