aktualizováno 9. 1. 2017

Archiv - neplatné právní předpisy města Český Krumlov

aktualizováno 09.01.2017

Předpisy, které ruší staré právní předpisy

Neplatné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 2019/4 ze dne 19. 12. 2019 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2018/9 ze dne 20.12.2018, kterou se mění OZV 2016/3 ze dne 15.12.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve zn. vyhl. 5/2017 ze dne 21.12.2017
Obecně závazná vyhláška 2018/5 ze dne 26. 4. 2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2017 a OZV č. 3/2018
Obecně závazná vyhláška 2018/3 ze dne 22. 3. 2018, kterou se mění OZV města Český Krumlov č. 1/2017 o místních poplatcích, ve znění OZV města Český Krumlov č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška 2018/2 ze dne 22. 2. 2018 o provozování pouliční produkce - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2017/5 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2017/3 ze dne 19. 10. 2017, kterou se mění OZV č. 1/2017 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 2016/03 - ze dne 15. 12. 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 2016/02 - ze dne 16. 11. 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška 2016/01 - ze dne 23. 6. 2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce
Obecně závazná vyhláška 2015/02 ze dne 26. 11. 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2014/02 - ze dne 27. 11. 2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2014/01 - ze dne 25. 9. 2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/6 - ze dne 19. 12. 2013 o stanovení doby nočního klidu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/5 - ze dne 28. 11. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, odstraňování a využívání komunálních odpadů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/4 – ze dne 26. 9. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/3 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivní žebrání)
Obecně závazná vyhláška 2013/2 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2013/1 – kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2012/02 - ze dne 29. 11. 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2012/01 - ze dne 26. 1. 2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2011/03 - ze dne 22. 12. 2011 o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2011/02 - o místním poplatku z odpadu, doplnění vyhlášky 2010/03 - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2011/01 - ze dne 22. 9. 2011 o místních poplatcích, hostinské zahrádky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2010/04 - ze dne 21. 12. 2010 o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2010/03 - o místním poplatku z odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2010/02 - požární řád - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2010/01 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2009/05 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2009/04 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2009/02 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2008/07 - o místním poplatku z odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2008/06 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2008/05 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2008/01 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2007/10 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2007/09 - poplatky za odpady - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2007/07 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2007/03 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/22 - ze dne 21. 12. 2006, kterou se stanovuje systém shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/18 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/16 - místní poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/13 - požární řád města - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/11 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/09 - mění místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2006/03 - doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2005/09 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2005/08 - poplatek za odpady - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2005/01 - mění místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2004/16 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2004/13 - doplňuje místní poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2004/06 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2004/02 - ze dne 4. 3. 2004, které doplňuje Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/16 - mění a doplňuje místní poplatek z komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/15 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/14 - ze dne 30. 10. 2003, kterou se mění omezení provozování VHP - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/13 - spádové obvody ZŠ - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/12 - ze dne 25. 9. 2003, Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/11 - ze dne 28. 8. 2003, která mění obecnou vyhlášku č. 3/2003 o provozování VHP - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/10 - příspěvek na neinvestiční náklady MŠ a ŠD - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2003/01 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2002/11 - spádové obvody ZŠ - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2002/10 - mění a doplňuje poplatek z komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2002/09 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/20 - úprava koeficientů daně z nemovitosti - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/19 - poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/18 - systém shromažďování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/16 - veřejný pořádek při veřejných hudebních produkcích - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/14 - ochrana veřejného pořádku - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/13 - úprava koeficientů daně z nemovitosti - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/11 - symboly města - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/09 - příspěvek na úhradu nákladů MŠ a ŠD - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/08 - závazné změny ÚPnSÚ - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/07 - závazné změny ÚPnSÚ - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2001/06 - regulační plán "Vyšný" - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2000/03 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 2000/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 1999/03 - pravidla umísťování reklamních a propagačních zařízení ve městě - ZRUŠENÁ
Obecně závazná vyhláška 1993/04 - ze dne 29. 4. 1993 o průvodcovské službě

Neplatná nařízení

Nařízení 2018/3 ze dne 29. 10. 2018, o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Nařízení 2017/3 - ze dne 23. 10. 2017 o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí-NEPLATNĚ
Nařízení 2016/08 - ze dne 8. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků - ZRUŠENO
Nařízení 2016/07 - ze dne 1. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009 ze dne 6. 4. 2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2016/05 - ze dne 30. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2016/04 - ze dne 16. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2016/03 - ze dne 21. 3. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2016/02 - ze dne 22. 2. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2016/01 - ze dne 8. 2. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2015/4 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení 2015/05 - ze dne 7. 12. 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích - NEAKTUÁLNÍ
Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2015/03 - ze dne 16. 11. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2015/02 - ze dne 5. 10. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2014/07 - ze dne 29. 9. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO
Nařízení 2014/06 - ze dne 4. 8. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/05 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/04 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/03 - ze dne 31. 3. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád
Nařízení 2014/02 - ze dne 17. 2. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009,Tržní řád
Nařízení 2014/01 - ze dne 13. 1. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků města, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO
Nařízení 2013/04 - ze dne 31. 3. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2013/03 - ze dne 30. 9. 2013, o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO
Nařízení 2013/02 - ze dne 16. 9. 2013 kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2013/01 - ze dne 20. 5. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2011/04 - ze dne 10. 10. 2011 o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO
Nařízení 2011/03 - ze dne 12. 9. 2011, které mění a doplňuje na řízení města Český Krumlov č. 1/20019, Třžní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2011/02 - ze dne 2. 5. 2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2010/03 - Nařízení, kterým se stanoví úseky místních a účelových komunikací na území města - zimní údržba- ZRUŠENO
Nařízení 2010/02 - ze dne 14. 6. 2010, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2010/02 - Mapa tržních míst - ZRUŠENO
Nařízení 2009/03 - ze dne 15. 6. 2009, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2009/02 - ze dne 4. 5. 2009, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO
Nařízení 2009/01 - Tržní řád města Český Krumlov v novelizovaném znění - NEAKTUÁLNÍ
Nařízení 2009/01 - ze dne 6. 4. 2009 Tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO
Nařízení 2008/02 - ze dne 28. 5. 2008, které mění doplňuje nařízení č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2007/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2007/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2006/21 - stavební uzávěra Historické centrum - ZRUŠENO
Nařízení 2006/17 - stavební uzávěra Kasárna - ZRUŠENÁ
Nařízení 2006/10 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2006/08 - ze dne 26. 6.2006, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2006/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2006/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2006/05 - stavební uzávěra "Domoradice - Padělky + Za Matouškovic" - ZRUŠENO
Nařízení 2006/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/03 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2005/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/09 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/08 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2004/03 - ze dne 23. 2. 2004, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místní komunikaci - ZRUŠENO
Nařízení 2003/09 - ze dne 14. 7. 2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO
Nařízení 2003/08 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2003/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2003/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2003/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2003/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2002/01 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2001/21 - ze 3. 12. 2001, které mění nařízení města č. 12/2001 - ZRUŠENO
Nařízení 2001/17 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2001/10 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO
Nařízení 2001/04 - ze dne 7. 5. 2001 o úpravě nájemného z bytu - ZRUŠENO

 

Neplatná opatření obecné povahy

Soubory jsou konvertovány do přístupné podoby. Bude aktualizováno.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov