aktualizováno 29. 7. 2016

Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty

aktualizováno 15.7.2016

Dům na půl cestyOd 1. 1. 2016 byly sloučeny dvě organizační složky města Český Krumlov Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty do jedné organizační složky s názvem: Domov pro matky s dětmi a dům na půl cesty se sídlem Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov, Nová organizační složka má dvě registrované sociální služby tj., azylový dům a dům na půl cesty.

Kapacita této organizační složky:

Domov pro matky s dětmi - azylový dům
na adrese Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov:
- 5 bytů a 15 lůžek
- 1 klubovna
na adrese Vyšný 39, Český Krumlov:
- 2 byty a 6 lůžek
- 1 klubovna


Dům na půl cesty
na adrese Vyšný 39, Český Krumlov
- 3 byty a 3 lůžka

Celkem má domov pro matky s dětmi 7 bytů a 21 lůžek a dům na půl cesty má 3 byty a 3 lůžka.
V Domově pro matky s dětmi a domu na půl cesty je + 5 lůžek v době potřebnosti, s tím, že se může těchto 5 lůžek rozložit na oba domy, tzn. jak ve Vyšném 39, tak i na Plešiveckém náměstí 75.

Dům na půl cesty se nachází na okraji města ve čtvrti Vyšný (č.p. 39), ve velmi příjemném prostředí. V jeho sousedství je autobusová zastávka, kde je přímé spojení do centra města.

Klienti mají k dispozici samostatnou bytovou jednotku, která je standardně vybavena. V každé bytové jednotce je kuchyňská linka, dvojvařič, el. trouba, mikrovlnná trouba a lednička. Byt má vlastní sociální zařízení. Platba za sociální službu je 80,- Kč /lůžko/den.
V suterénu DNPC jsou umístěny dvě pračky se sušičkou, které jsou pro klienty volně přístupné.

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově pro matky s dětmi a domu na půl cesty ke stažení (*.doc) 

Zřizovatel: Město Český Krumlov

Spolufinancování

Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Od ledna do března 2016 byly sociální služby hrazené z účelové dotace JčK a od dubna 2016 do prosince 2018 budou služby hrazeny v rámci individiálního projektu JčK "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV".

logo EU  Logo jihočeský kraj 2015

Poslání

Poskytnout na přechodnou dobu ubytování a přátelskou podporu rozvoje schopností a dovedností mladým dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, nedokážou ji vlastními silami řešit a mají upřímnou snahu vstoupit do běžného života a smysluplně v něm působit.

Sociální služba je poskytována v souladu s par. 58 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Způsoby a podmínky poskytování služeb

• zajištění dočasného ubytování
• zprostředkování zaměstnání nebo pomoci při zaevidování na Úřadu práce
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
• sociální trénink, zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života

Okruh osob, kterým je služba určena

Tato služba je určena mladým lidem ve věku od 18 do 26 let odcházejícím ze zařízení ústavní péče (prioritně z DD Horní Planá, případně z ostatních
ústavních zařízeních, mající trvalé bydliště v regionu Český Krumlov) bez rodinného zázemí nebo s rodinným zázemím patologickým v obtížné životní situaci.

Podmínky poskytování služby

• uživatel je řádně zaměstnán nebo v evidenci ÚP nebo studuje
• uživatel plní domácí řád
• uživatel plní smlouvu o poskytnutí sociální služby

Sociální službu nelze poskytnout

• mladým lidem, kteří si potřebují vyřešit bytovou situaci
• mladým lidem závislým na alkoholu, drogách, gamblingu, apod.
• mladým lidem neschopným samostatného pohybu, bez pomoci druhé osoby
• poskytovatel má naplněnou kapacitu

Cíle služby

Všeobecným cílem je integrovat mladé lidi bez domova a v těžké životní situaci do běžné společnosti.

Krátkodobé cíle:

Zprostředkování kontaktů v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje, pomoci při hledání zaměstnání a udržení si jej. Naučit se základním dovednostem spojené s péčí o domácnost, šetrné hospodaření s penězi. Vést ke kvalitní náplni volného času.

Dlouhodobé cíle:

Pomoci uživatelům orientovat se v jejich životní situaci, pomoci při řešení osobních a rodinných problémů. Rozvíjet psychosociální dovednosti uživatelů s cílem postupného zapojování do samostatného života a přebírání odpovědnosti za vlastní život, pomáhat a budovat jejich ekonomickou nezávislost.

K vyhodnocování stanovených cílů dochází jednou za 6 měsíců a dále vždy při ukončení sociální služby. Metodou měření a naplňování cílů jsou i porady pracovníků, supervize, kontroly nadřízených a rozhovory s klienty.

Úhrady za poskytovanou sociální službu

Klient je povinen platit úhradu za ubytování a služby s tím spojené ve výši 1.800,-Kč měsíčně, a to vždy nejpozději do 25. dne běžného měsíce. Platba za jedno použití pračky 10,-Kč.

Zásady

respekt - pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí či názor respektují

individuální přístup - pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi

komplexní přístup - pracovníci na situaci uživatele pohlíží v širších souvislostech, neřeší pouze její jednotlivé aspekty

samostatnost - veškerá snaha zařízení vede k postupnému odpoutávání uživatele od závislosti na službě a posilování jeho sebedůvěry

rovnost - všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a také stejná práva a povinnosti

odbornost - podpora profesního růstu pracovníků

Na koho se obrátit

e-mail dnpc@centrum.cz

Karel Lukáč: +420 606 635 249

Lenka Zahradníková: +420 724 374 333

pevná linka: +420 380 715 286

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: