aktualizováno 31. 12. 2017

Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov na akademický rok 2018-2019

aktualizováno 29. 12. 2017

Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov na akademický rok 2018-2019 je zaměřen na podporu studentů z nízkopříjmových rodin, přičemž vznik tohoto programu vychází z myšlenky pomoci mladým lidem ze sociálně slabého prostředí získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání jako vklad, který mladému člověku může přinést možnost uplatnění se ve společnosti, zvýšit svou hodnotu i úspěšnost při vstupu na trh práce, být samostatný a nezávislý v dalším životě. Díky finanční podpoře mají studenti vyšší motivaci k dalšímu studiu.

Obecným cílem Programu je podpora fyzických osob - studentů z nízkopříjmových skupin s trvalým pobytem v Českém Krumlově získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání jako vklad, který mladému člověku může přinést možnost uplatnění se ve společnosti, zvýšit svou hodnotu i úspěšnost při vstupu na trh práce, být samostatný a nezávislý v dalším životě.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pravidla programu a dokumenty

 Harmonogram pro rok 2018

  • 29. 12. 2017 - vyhlášení Programu
  • 1. 4. 2018- zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 30. 4. 2018 - uzávěrka příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • Projednání v rámci hodnotící komise (zástupci OŠSM a OSVZ) - nejbližší zasedání hodnotící komise
  • do 31. 8. 2018 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Projednání v rámci RM, ZM: dle harmonogramu jednání RM, ZM v období července předcházejícího akademického roku

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu je nutné předložit: do 30. 9. po uplynutí školního, akademického roku, na nějž byl příspěvek poskytnut, event. dle termínu uvedeného ve smlouvě.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: