aktualizováno 29. 10. 2008

20. října 2008

Organizace British Council realizuje v České republice projekt Kreativní města (Creative Cities), který bude v příštích 3 letech probíhat ve 14 evropských zemích. Projekt byl v České republice zahájen v Plzni v polovině roku 2008 první aktivitou hrou Budoucí město (Future City Game). Český Krumlov je druhým městem, kde se ve dnech 13 a 14. listopadu 2008 tato hra uskuteční. Akce probíhá ve spolupráci organizace British Council s městem Český Krumlov, organizací ProCulture/Otevřená společnost o.p.s., Komunitním sdružením pro rodinu a děti v Českém Krumlově, Městskou knihovnou v Českém Krumlově, Ateliérem Pingi s.r.o. a dalšími českokrumlovskými společnostmi.

"Hra je novým neotřelým prvkem komunikace a spolupráce s občany města. Kreativní formou lze získat zajímavé a neotřelé nápady, zapojit občany do řešení problémů města. Pro Český Krumlov je prestižní záležitostí, že bude teprve druhým městem v České republice, které hru bude hrát. Jsem ráda, že významné instituce, jako je Britisth Council mají zájem o naše město. Český Krumlov byl vždy městem, které přijímalo nové myšlenky a věřím, že má potenciál kreativních lidí," vyjádřila se místostarostka Jitka Zikmundová.

Pozvánka

Pozvánka na Future CIty Game Český Krumlov 2008 Pozvánka na Future CIty Game Český Krumlov 2008

Cíl projektu

  • formulovat uskutečnitelné dílčí akce, které přispějí k tomu, aby se Český Krumlov stal "kreativním městem", tedy místem, kde se dobře žije, pracuje a tráví volný čas
  • představit v ČR dosud neznámý koncept kreativních měst, který zdůrazňuje aktivní účast občanů na zlepšování kvality života ve městech prostřednictvím nápadů, které přinášejí ti, jež v místě bydlí a pracují
  • přijít s nejlepším nápadem, jak zlepšit život v Českém Krumlově

"Kreativní město" (The Creative City) hledá odpověď na otázku, jak může být mobilizována tvořivost tak, aby napomohla k řešení nesčetných problémů moderního města.
Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) bude v roce 2020 žít 80 % Evropanů ve městech. Evropská města dnes hledají cesty, jak zabezpečit trvalý ekonomický a společenský rozvoj, získat nové obyvatele a zároveň vytvářet takové podmínky, které ve městech udrží tvořivé talentované jedince.
Stejným směrem jde také hra Budoucí město, která byla testována na nejrůznějších místech světa mezi jinými například v britském Manchesteru, norském Oslu či kolumbijské Bogotě.

Průběh hry

Jedná se o dvoudenní akci, kdy účastníci, kteří přijmou pozvání organizátorů soutěží v týmech po 5-ti hráčích a mají za úkol navrhnout, ověřit a představit své nekonvenční avšak realizovatelné nápady představitelům města, odborníkům a ostatním hráčům. Na úvod přednese zástupce města prezentaci současného života ve městě a teze, které mohou být námětem pro řešení aktuálních výzev města. Na závěr hry všichni zúčastnění vyberou nejlepší ideu. Hru moderuje a vede zkušený game master z organizace ProCulture/Otevřená společnost o.p.s. vyškolený British Council.

Výstupy

  • 4 návrhy na zlepšení budoucího života ve městě Český Krumlov
  • idee a projekty, které mohou být využity jako podklady pro plány a strategické dokumenty města
  • závěrečná Zpráva z Furure City Game dostupná pro veřejnost na internetových stránkách British Council i města Český Krumlov

Termín a místo konání

  • čtvrtek 13. - pátek 14. listopadu 2008 v Městské knihovně Český Krumlov, prostor Městské galerie, Horní ulice 155

Registrace účastníků

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: