aktualizováno 29. 10. 2008

20. října 2008

Organizace British Council realizuje v České republice projekt Kreativní města (Creative Cities), který bude v příštích 3 letech probíhat ve 14 evropských zemích. Projekt byl v České republice zahájen v Plzni v polovině roku 2008 první aktivitou hrou Budoucí město (Future City Game). Český Krumlov je druhým městem, kde se ve dnech 13 a 14. listopadu 2008 tato hra uskuteční. Akce probíhá ve spolupráci organizace British Council s městem Český Krumlov, organizací ProCulture/Otevřená společnost o.p.s., Komunitním sdružením pro rodinu a děti v Českém Krumlově, Městskou knihovnou v Českém Krumlově, Ateliérem Pingi s.r.o. a dalšími českokrumlovskými společnostmi.

"Hra je novým neotřelým prvkem komunikace a spolupráce s občany města. Kreativní formou lze získat zajímavé a neotřelé nápady, zapojit občany do řešení problémů města. Pro Český Krumlov je prestižní záležitostí, že bude teprve druhým městem v České republice, které hru bude hrát. Jsem ráda, že významné instituce, jako je Britisth Council mají zájem o naše město. Český Krumlov byl vždy městem, které přijímalo nové myšlenky a věřím, že má potenciál kreativních lidí," vyjádřila se místostarostka Jitka Zikmundová.

Pozvánka

Pozvánka na Future CIty Game Český Krumlov 2008 Pozvánka na Future CIty Game Český Krumlov 2008

Cíl projektu

  • formulovat uskutečnitelné dílčí akce, které přispějí k tomu, aby se Český Krumlov stal "kreativním městem", tedy místem, kde se dobře žije, pracuje a tráví volný čas
  • představit v ČR dosud neznámý koncept kreativních měst, který zdůrazňuje aktivní účast občanů na zlepšování kvality života ve městech prostřednictvím nápadů, které přinášejí ti, jež v místě bydlí a pracují
  • přijít s nejlepším nápadem, jak zlepšit život v Českém Krumlově

"Kreativní město" (The Creative City) hledá odpověď na otázku, jak může být mobilizována tvořivost tak, aby napomohla k řešení nesčetných problémů moderního města.
Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) bude v roce 2020 žít 80 % Evropanů ve městech. Evropská města dnes hledají cesty, jak zabezpečit trvalý ekonomický a společenský rozvoj, získat nové obyvatele a zároveň vytvářet takové podmínky, které ve městech udrží tvořivé talentované jedince.
Stejným směrem jde také hra Budoucí město, která byla testována na nejrůznějších místech světa mezi jinými například v britském Manchesteru, norském Oslu či kolumbijské Bogotě.

Průběh hry

Jedná se o dvoudenní akci, kdy účastníci, kteří přijmou pozvání organizátorů soutěží v týmech po 5-ti hráčích a mají za úkol navrhnout, ověřit a představit své nekonvenční avšak realizovatelné nápady představitelům města, odborníkům a ostatním hráčům. Na úvod přednese zástupce města prezentaci současného života ve městě a teze, které mohou být námětem pro řešení aktuálních výzev města. Na závěr hry všichni zúčastnění vyberou nejlepší ideu. Hru moderuje a vede zkušený game master z organizace ProCulture/Otevřená společnost o.p.s. vyškolený British Council.

Výstupy

  • 4 návrhy na zlepšení budoucího života ve městě Český Krumlov
  • idee a projekty, které mohou být využity jako podklady pro plány a strategické dokumenty města
  • závěrečná Zpráva z Furure City Game dostupná pro veřejnost na internetových stránkách British Council i města Český Krumlov

Termín a místo konání

  • čtvrtek 13. - pátek 14. listopadu 2008 v Městské knihovně Český Krumlov, prostor Městské galerie, Horní ulice 155

Registrace účastníků

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov