aktualizováno 27. 5. 2008

27. května 2008

V pátek 23. května přivítala místostarostka Jitka Zikmundová do společenského života v Českém Krumlově 18 nových občánků. "Obnovená tradice přivítání do života je u rodičů velice oblíbeným aktem," dodává místostarostka. Na vítání občánků není možné podle nové legislativy zvát rodiče přímo, proto se musí vždy sami přihlásit na matrice na náměstí Svornosti.

Termín dalšího vítání nově narozených občánků Českého Krumlova bude ještě upřesněn a veřejnost bude informována v tisku, na webových stránkách města, ve Zpravodaji nebo elektronickým mailforem. Město prosí rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili osobně nebo telefonicky (380 766 322) na matrice na náměstí Svornosti. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov