aktualizováno 14. 5. 2008

14. května 2008

Každoroční tradicí se již v našem okrese stalo pořádání chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v roce 2007 v honitbách okresu Český Krumlov. Městský úřad Český Krumlov a Městský úřad Kaplice přehlídku pořádají v kulturním domě v Kaplici a pověřily pořádáním přehlídky Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek Český Krumlov.
Trofeje ulovené zvěře ohodnotí hodnotitelská komise, u význačných trofejí které dosáhnou stanovených bodových hodnot, budou uděleny medaile.
V rámci přehlídky se uskuteční výstava fotografií volně žijící zvěře soběnovského fotografa Jaroslav Charváta.

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov zve všechny myslivce i širokou veřejnost na chovatelskou přehlídku, která je zpřístupněna veřejnosti v těchto termínech:

  • Čtvrtek, 22. května, 10.00 - 18.00
  • Pátek, 23. května, 08.00 - 18.00
  • Sobota, 24. května, 09.00 - 18.00
  • Neděle, 25. května, 09.00 - 18.00

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov