aktualizováno 16. 4. 2008


16. dubna 2008

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, společnost ICOS a další subjekty vytvořily pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov na realizaci 1. komunitního plánu sociálních služeb (KPSS). Pro rok 2008 bylo v rozpočtu města vyčleněno 950 tisíc Kč na podporu komunitního plánování sociálních služeb a zastupitelstvo na březnovém jednání schválilo tato pravidla čerpání finančních prostředků. Technicko-organizační zabezpečení procesu komunitního plánování vyjde na 250 tisíc Kč a 700 tisíc Kč je připraveno na jednotlivé projektové výzvy.

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo vyhlášení první grantové výzvy na podporu realizace 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2008. Uzávěrka pro podávání žádostí je 12. května 2008. Z rozpočtu města je na tuto podporu vyčleněno 700 tisíc Kč. Cílem je podpořit projekty, které přispívají k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov na léta 2006 - 2008.
Tato výzva je určena jak na dofinancování projektů spolufinancovaných z externích zdrojů či na úhradu úroků z úvěru, který projekt z externích zdrojů předfinancuje, tak i na podporu financování samostatných projektů, které napomáhají naplňovat cíle a opatření 1. KPSS v roce 2008. U samostatných projektů se předpokládá podpora vzniku nebo udržení služby, na níž nebyly získány či nelze získat jiné prostředky a projekt je dlouhodobě udržitelný, nebo se jedná o samostatný projekt, který vytváří prostředí v rámci naplňování komunitního plánu sociálních služeb do budoucna (například projektová příprava, vzdělávání v oblasti sociálních služeb). (ja)

Přečtěte si pravidla týkající se čerpání prostředků z rozpočtu 1. komunitního plánu pro rok 2008 a stáhněte si potřebné formuláře:Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: