aktualizováno 26. 3. 2008

Situace na vodních tocích

21. března 2008

Dnes od 8:00 by měl být odtok z vodní nádrže Lipno snížen z 60 kubických metrů na 50 m3/s. Snížením odtoku se zmírní riziko povodní v povodí řeky Vltavy. V úterý nastal na Vltavě (v Českém Krumlově) první stupeň povodňové aktivity, stupeň bdělosti. Vltava měla v oblasti měřicí stanice Spolí průtok přes 70 kubických metrů za sekundu a vodní stav byl 185 cm. Od středy 19. března se již hladina snížila a úroveň je opět hodnocena jako normální. Ve čtvrtek Vltavou ve Spolí protékalo stále kolem 67,5 kubíků za vteřinu a hladina se držela na úrovni 182 cm.
Odbor životního prostředí a zemědělství informoval na začátku týdne Povodí Vltavy o stávajícím maximu vodní hladiny, které je Český Krumlov schopen ustát bez problémů.
Polečnice v Českém Krumlově, ani Chvalšinský potok ve Chvalšinách nevybočují z normálu a nedosahují stupně povodňové aktivity.(ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov