aktualizováno 20. 6. 2007

Objížďková silnice už hotová, oprava mostu u DDM končí

Opravy komunikací v Č. Krumlově Ve čtvrtek 14. června byla zprůjezdněna Objížďková silnice, která byla rekonstruována od 19. března. Dodavatel stavby poté ještě prováděl místní úpravy a dodělávky. Město a řidiči získávali kvalitní komunikaci, která investora - Jihočeský kraj - stála 38 mil. Kč. Město Český Krumlov hradilo souběžnou opravu chodníků za 850 000 Kč, kterou realizovaly Služby města Český Krumlov. Slavnostní předání stavby se uskuteční 17. 7.

Rovněž 14. 6. byla dokončena oprava opěrné zdi podél Kaplické silnice.

Oprava mostu u DDM se chýlí k závěru - slavnostní otevření se uskuteční v pondělí 2. července v 10 h. Generální dodavatel JHP spol. s r. o. bezchybně plnil termíny a byl připraven dokončit práce 15. 6., tedy měsíc o měsíc dříve, než stanoví smlouva. Při odkrytí mostu se ale zjistilo, že je nutné rekonstruovat inženýrské sítě. Město muselo vysoutěžit dodavatele na kanalizaci, což znamenalo 14denní prodlevu. Přesto se slavnostní stříhání pásky uskuteční s dvoutýdenním předstihem oproti smluvnímu termínu. Náklady ve výši 18,5 mil. Kč pokryla státní dotace.

Pokračuje rekonstrukce Porákova mostu, která je plánována do konce listopadu. Po tuto dobu bude nadále při omezení rychlosti průjezdná ve směru od Českých Budějovic na Kaplici a Větřní polovina mostu i pro těžkou nákladní dopravu. K vyjetí z města od Větřní a Kaplice na České Budějovice a Kájov je třeba používat provizorní most, za nímž vozidla odbočují na silnici Pod Kamenem pouze v pravo, tzn. že jedoucí na Kájov se obrátí na kruhovém objezdu u Trojice. Přes provizorium mohou jezdit vozidla pouze do 11 t okamžité hmotnosti a autobusy. Ostatní po značených objížďkách.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: