aktualizováno 13. 2. 2007

Lesy na sv. Tomáši jsou veřejnosti uzavřeny

Zákaz vstupu do lesů v oblasti sv. Tomáše platí od 13. února do 13. dubna 2007.
Občané nesmí vstupovat, pobývat a pohybovat se v oblasti vymezené veřejnou komunikací od hraničního přechodu Guglwald - Přední Výton - po břehu Lipenského jezera směr Frýdava - Kyselov - Pestřický potok - k státní hranici s Rakouskem a po státní hranici zpět na hraniční přechod Guglwald.
Rozhodl o tom Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán státní správy lesů na žádost Lesů ČR, s. p., Lesní správa Vyšší Brod.

Vlivem lednové větrné kalamity došlo k polámání či vyvrácení stromů a k porušení stability řady stromů. V současné době začíná intenzivní zpracování poškozené kalamitní dřevní hmoty v této oblasti kolem komunikací. Při tomto zpracování hrozí pády kácených stromů přes komunikace, a tím dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti případných návštěvníků pohybujících se v dané oblasti.

Cedule se zákazem vstupu budou viditelně umístěny zejména na krajích lesních cest. Občanům, kteří se přes zákaz budou v lese pohybovat, hrozí podle lesního zákona postih za přestupek do výše 5 000 Kč. Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lese se nevztahuje na osoby organizující a provádějící likvidační práce, na osoby přikrmující zvěř v rámci výkonu práva myslivosti, orgány vrchního státního dozoru v lesích, orgány státní správy lesů a České inspekce životního prostředí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: