aktualizováno 13. 2. 2007

Letošní opravy komunikací ve městě - rekonstrukce mostu u DDM už začala

..Rok 2007 bude bohatý na opravy komunikací, mostů a na další investiční akce, které ovlivní dopravu, život občanů města a jeho návštěvníků. Město a Jihočeský kraj tyto akce sladilo tak, aby na sebe plynule navazovaly a způsobily co nejméně potíží a omezení. Přesto žádáme občany o trpělivost, dodržování dopravního omezení a pokynů pověřených pracovníků.

Práce jsou naplánovány v uvedených termínech, může však dojít ke změnám a posunům.
O všech akcích budeme nadále průběžně informovat ve zpravodaji, denním tisku, rozhlase.
Aktuální informace najdete na internetové adrese www.ckrumlov.cz/doprava či na www.ckrumlov.cz v sekci Občan a v části Aktuality.
Informace k uzavírkám a dopravním omezením poskytne vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála na tel. 380 766 500.


Oprava opěrné zdi silnice II/157 (směr Kaplice) - začátek března.

Akce dopravu výrazně neovlivní, provádí ji Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.


Oprava mostu u DDM - začala v únoru a potrvá do 15. června.

Objížďka z města směřuje jednosměrně Lineckou ulicí podél parku přes parkoviště a přes provizorní most na silnici Po Vodě. Objížďka pro motoristy směřující do oblasti Linecké ulice a Plešiveckého náměstí vede Horní a Kájovskou ulicí. Během jejího trvání nepotřebují řidiči při cestě do této lokality povolení k vjezdu do pěší zóny.
Při rekonstrukci mostu budou vyměněny nosníky, opraveny závěrné zdi na obou březích, most dostane nový povrch a zábradlí. Akci provádí JHP spol. s r.o. Z nákladů 19,634 mil. Kč hradí 18,5 mil. Kč ministerstvo pro místní rozvoj.


Sanace Havraní skály - od 19. března do 29. dubna.

Jde o II. etapu zajištění masivu podél Objížďkové silnice na straně nad chodníkem. Stejně jako vloni, kdy se ošetřovala skála protější straně komunikace, dojde k zúžení jízdních pruhů a ke snížení rychlosti, po zhruba 14 dnů, kdy se bude skála čistit, bude chodník pro pěší zřejmě uzavřen.
Odstranění zvětralé horniny a zajištění skály, včetně poslední části pod nemocnicí, která je v plánu od 17. září do konce října, si vyžádá náklady 7, 905 mil. Kč. Na úhradě se podílí ministerstvo životního prostředí, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.
Práce provádějí specialisté - horolezci společnosti Stavební geologie Geotechnika.


Oprava Objížďkové silnice - od 29. března do 18. května, poté pokračuje na území Větřní

Akce je rozdělena do 4 navazujících etap:
Firma Skanska DS a. s., závod Č. Budějovice by měla opravu Objížďkové komunikace při optimálním počasí a při práci od 7 do 18 h i o víkendech skončit za 31 dnů.
Realizace projektu Jihočeského kraje podstatně zkomplikuje situaci řidičům.
Na úseku 4,3 km, zahrnujícím I. a II. etapu prací, bude použita technologie recyklace za studena.

I. etapa od bowlingu u divadla ke křižovatce s Rooseveltovou ulicí - od 29. 3 do 15. 4.

II. etapa od křižovatky s Rooseveltovou ul. k ul. Pod Svatým Duchem - od 16. 4. do 2. 5.
U obou se bude jezdit vždy na jedné polovině silnice. Provoz bude řízen semafory a poučeným pracovníkem firmy. Jezdit bude možné i po odfrézovaných částech silnice, křižovatky zůstanou průjezdné kromě několikaminutových pokládek recyklované hmoty.

III. etapa - úsek od Plešivce po začátek obce Větřní - od 3. do 18. 5.
Tuto část komunikace čeká jen oprava trhlin a pokládka asfaltu po 300metrových částech vždy na jedné straně silnice. Průjezd bude řízen semafory.

IV. etapa - pokračuje ve Větřní od 19. května.

Oprava a s ní spojená částečná uzavírka Objížďkové silnice zhorší dopravní podmínky i na souběžných místních komunikacích v prostoru Horní Brány, Plešivce i části Vnitřního města. Při optimálním počasí a při práci od 7 do 18 h i o víkendech by měla skončit za 31 dnů. Během této doby bude odkloněna nákladní doprava na Frymburk a Kaplici. Zachována zůstane jen osobní a autobusová doprava a průjezd vozidel do 7,5 t.
Autobusy nebudou zajíždět do sídliště Plešivec. V této době bude omezen i provoz některých autobusových zastávek v opravovaném úseku a krátkodobě může být omezen i vjezd autobusů do sídliště Plešivec.
Opravu této silnice I. třídy hradí Jihočeský kraj, provede ji firma Skanska DS a.s., závod České Budějovice.Oprava chodníku podél Objížďkové silnice,

hrazená městem, se uskuteční současně s opravou Objížďkové silnice. Než bude chodník dokončen, budou chodci používat ulici Rožmberskou a Po Vodě.Rekonstrukce Porákova mostu - od 2. května po 37 týdnů.

O tři týdny dříve bude budováno mostní provizorium ze silnice Pod Kamenem do bývalého areálu Ambit a ulici Pod Skalkou, který bude sloužit k vyjetí z města od Větřní a Kaplice na České Budějovice a Kájov. Provoz ve směru na Kaplici a Větří bude veden jednosměrně vždy po polovině Porákova mostu za omezení rychlosti. Nákladní a autobusová doprava bude odkloněna.
Investici hradí kraj, generální dodavatel stavby vzejde z výběrového řízení. U mostu bude vyměněn celý kryt, izolace a celé příslušenství mostu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: