aktualizováno 21. 12. 2006

Ověřování podpisů a dokumentů

V budově městského úřadu v Kaplické ulici se až do odvolání ověřují podpisy a dokumenty pouze po předchozí telefonické domluvě s paní Milenou Petrášovou (tel. 380 766 202).

Ověření je možné provést v budově radnice na náměstí Svornosti nebo u notáře JUDr.
Jantačové v Kaplické ulici či u JUDr. Kamil Hrdiny v budově Městského divadla Český Krumlov.

Ověřování podpisů a dokumentů

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov