aktualizováno 4. 12. 2006

Příspěvek na vkusné označení provozoven a domů dostane 24 žadatelů

Třetím rokem vyhlásilo město Český Krumlov grant, jehož cílem je posílení pozitivní reklamy na provozovnách a domech v městské památkové rezervaci a zóně, a tím zlepšení vzhledu historického města. K tomu má vést podpora kvalitních uměleckých návrhů označení provozoven či domů i zhotovení firemních štítů. Občané i podnikatelé tuto iniciativu vítají, což je vidět na počtu přihlášených. Zatímco vloni z 20 podaných žádostí vyhovělo podmínkám 18, letos město obdrželo 28 žádostí o grant, z nichž čtyři neobstály. Rozdělení čtvrt miliónu korun z letošního rozpočtu města mezi tyto žadatele schválili zastupitelé. Jednotlivé částky se pohybují od 5 do 40 000 Kč, neboť podle pravidel může maximální výše příspěvku dosáhnout až 70 procent nákladů na grafický návrh nebo na výrobu označení vyhovující požadavkům památkové péče. Maximálně to může být 40 000 Kč na provozovnu - této částky dosáhl pouze jeden žadatel (Art galerie u sv. Jošta).

Zastupitelstvo města Český Krumlov rovněž schválilo pokračování grantu Podpora na pořízení označení domů a provozoven zpracovanými v souladu s podmínkami památkové péče za účelem zlepšení vzhledu MPR a MPZ i v roce 2007.

Příspěvek na vkusné označení provozoven a domů dostane 24 žadatelů

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov