aktualizováno 1. 12. 2006

Změna provozovatele stanice pro psy v Č. Krumlově

Od poloviny roku 2004 provozují stanici pro psy Služby města Český Krumlov, náklady na provoz hradí město ČK. Služby města již v této činnosti nehodlají v příštím roce pokračovat. Rada města proto schválila ukončení smlouvy o správě útulku s touto společností a schválila přímý výkon správy stanice odborem životního prostředí MÚ. Město proto přijme nového pracovníka - správce útulku schopného zajistit chod zařízení, komplexní péči o psy i kočky, odchyt toulavých i nebezpečných zvířat, konzultace pro veřejnost a další úkoly. Přihlásit se je možné do 5. prosince na personálním oddělení MÚ na Kaplické ulici. (viz. úřední deska - http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20060315071921.xml )

Útulek byl koncem roku 2004 přestěhován z nevyhovujících podmínek ve Vyšném do nových prostor na Kaplické ulici. K dispozici je 20 individuálních kotců pro psy, karanténa s pěti kotci, tři společné venkovní výběhy, temperované boxy pro handicapovaná zvířada a prostory pro kočky včetně karantény.

Od července 2004 je cena za umístěného psa 105 Kč/den plus výdaje na veterinární péči. Částka je odrazem pouze skutečných nákladů loňského roku a mzdových nákladů, takže nadále postrádá ziskovou složku. V tomto zařízení pobývají psi toulaví, odchycení na území města Český Krumlov, i jedinci přijatí od jiných obecních úřadů regionu, takže tento poplatek se týká i radnic, které o tuto službu požádaly.

..

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov