aktualizováno 10. 11. 2006

Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny pro rok 2007

Ministerstvo kultury se zpožděním opět vyhlásilo na příští rok 2007 Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny. Majitelé objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka ležící na území městské památkové rezervace nebo zóny v Českém Krumlově si mohou v případě zájmu vyzvednout formulář průzkumu zájmu o přidělení finančních prostředků. Občané mají možnost příslušný formulář získat osobně na odboru rozvoje, investic a památkové péče, oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo na internetových stránkách města http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20061101113119.xml .

Vyplněné tiskopisy je nutné odevzdat na tomto odboru nejpozději do pondělí 13. listopadu 2006 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení. Více informací podají Markéta Tošovská, DiS. (tel. 380 766 714, 724 095 296) nebo Martina Šlapáková (tel. 380 766 707).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov