aktualizováno 20. 7. 2006

Ověřování dokumentů a podpisů - na radnici

V období 18.7.-31.10.2006 nebude prováděno ověřování dokumentů a podpisů v budově městského úřadu v Kaplické ulici.
Ověřování je možno provést na oddělení matriky v budově radnice na náměstí nebo u notáře:
JUDr. Jantačová - Kaplická 300
JUDr. Hrdina - budova městského divadla.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov