aktualizováno 30. 6. 2006

Otevření Muzea stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlov

V pátek 30. června v 17 h bude v Dlouhé ulici v domě č. 92, jehož spolumajiteli jsou manželé Hana a Jiří Blochovi, otevřeno Muzeum stavebních dějin a řemesel v Č. Krumlově. Zahájení provozu doprovodí na příčnou flétnu Šárka Havlíková, fotokoláže představí Jiří Havlik a instalaci Bludné kameny Marek Borsányi.

Autor myšlenky založení muzea Mgr. Jiří Bloch použil ve svém záměru především materiály z průzkumových prací městských objektů z archívu ARTECO B. M. Jde o dokumentaci památkové obnovy města za posledních patnáct let. Projekt připravovaný 15 let ukazuje stavební vývoj v jednotlivých časových obdobích od gotiky po historismus a 20. století. V pěti odděleních je zachycen vývoj interiérů a fasád českokrumlovských měšťanských domů. Návštěvníci se seznámí s architektonickými detaily od středověku po současnost, např. s krovy, trámovými stropy, portály, dveřmi, okny, kováním atd. Exponáty jsou k vidění prostřednictvím fotodokumentace i trojrozměrných fragmentů. "Uplatněním převážně původních architektonických detailů s možností posouzení jejich řemeslného zpracování bychom chtěli upozornit na hlavní trend současné památkové péče zaměřený na maximální uchování autenticity historických objektů," říká Mgr. Bloch. Vznik muzea podpořilo 110 000 Kč město Č. Krumlov v rámci grantového programu Podpora projektů a aktivit oblasti kultury pro rok 2006.

Nové muzeum, přinášející poučení o českokrumlovských památkách laikům i odborníkům, bude otevřeno od června do září mezi 10. a 18. h a od října do prosince od 10 do 17 h.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov