aktualizováno 9. 3. 2006

Provizorní lávka pro chodce Pod Kamenem

V pondělí 13. března se rozjedou hlavní práce na stavbě provizorní lávky na silnici pod Kamenem v Č. Krumlově, které budou dokončeny nejpozději 3. dubna. S přípravou ale začíná dodavatel stavby firma Kamlach spol. s r. o. Český Krumlov již dnes (ve čtvrtek 9. března) navážením lešenářských prvků, úpravou svahu pro osazení stojek a podobně.

Vybudování lávky pro pěší v místě usazení city bloků na vozovce, které mají zadržet případné ze skály uvolněné kameny, umožní položení náhradní vozovky v místě současného chodníku a obnovení obousměrného provozu. Výstavbu lávky za zatím určených 280 000 Kč hradí město Č. Krumlov, práce spojené s náhradní vozovkou vlastník komunikace Ředitelství silnic a dálnic. S průjezdem silnice I/39 v obou směrech se počítá od poloviny dubna.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov