aktualizováno 16. 2. 2006

Pilotní projekt využití solární energie v budově Městského úřadu v Českém Krumlově

Město Český Krumlov ve spolupráci s občanským sdružením Energy Centre České Budějovice připravuje realizaci projektu instalace slunečního zařízení a fotovoltaického systému na budovu Městského úřadu v České Krumlově. Na střechu budovy bude naistalováno 48 ks slunečních kolektorů o aktivní výhřevné ploše 85 m2 a fotovoltaické zařízení o výkonu 1 kW.

"Projekt nás zaujal tím, že nabízí nejen možnost finančních úspor městu, ale představuje i ochranu životního prostředí. Věřím, že se s ním seznámí i starostové dalších obcí a jeho realizací podpoří úsporu přírodních zdrojů," uvádí starosta Českého Krumlova JUDr. František Mikeš.

Významnou součástí projektu budou dva semináře "Solární energie" pro starosty a širokou veřejnost, vydání brožury o realizaci projektu a také školící program "Energetické poradenství pro multiplikátory", který se bude skládat ze šesti seminářů a šesti exkurzí a bude účastníky z řad zástupců veřejné správy, firem a projektantů odborně seznamovat s tématikou jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie (vodní, větrná, sluneční, energie biomasy), s energeticky úspornými stavbami a s energetickou legislativou.

Pilotní projekt využití solární energie v budově Městského úřadu v Českém Krumlově

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 75 708,64 euro, přičemž přiznaná dotace činí 56 781,48 euro.

Projekt bude realizován za podpory Evropské Unie v rámci programu Phare CBC 2003 a dále se na něm budou podílet tyto organizace z Horních Rakous: OÖ Energiesparverband, Oberösterreichische Umweltakademie, Energieinstitut Linz a Klimabündnis Oberösterreich.


V březnu by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele zařízení, ukončení realizace projektu je naplánováno na srpen 2006.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov