aktualizováno 16. 9. 2005

Chcete peníze na opravy kulturních památek?

Ministerstvo kultury opět vyhlásilo na příští rok Program regenerace městské památkové zóny a městské památkové rezervace. Majitelé objektů zapsaných jako kulturní památka a ležících v městské památkové zóně a městské památkové rezervaci v Českém Krumlově si mohou v případě zájmu vyzvednout formulář průzkumu zájmu o přidělení finančních prostředků.

Finanční prostředky z programu regenerace jsou určeny na opravu, údržbu nebo rekonstrukci památkových objektů.
Formuláře jsou k dispozici na odboru rozvoje, investic a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439. Vyplněné tiskopisy e nutné odevzdat na tomto odboru nejpozději do 3. října 2005.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov