aktualizováno 7. 9. 2005

Pétépáci slavili u starosty

K 55. výročí vzniku PTP (pomocných technických praporů) a 15. výročí vzniku okresní organizace PTP (dnes je to územní organizace PTP) se v pondělí 5. 9. uskutečnilo v kanceláři starosty města Č. Krumlov JUDr. Františka Mikeše setkání vedení města s představiteli Územní organizace PTP Český Krumlov a zástupci organizací pomáhajících pétépákům.

Předseda ÚO PTP ing. Karel Podruh vzpomněl, že se poprvé sešli před 15 lety právě v budově radnice, v září 2000 se tam uskutečnila i druhá výstava o PTP. Starosta jim pomáhal už ve funkci přednosty okresního úřadu. Velkým podporovatelem pétépáků je Regionální muzeum v Č. Krumlově, kde se na podzim 1993 uskutečnila 1. výstava o PTP v Československu, kdy expozici vytvořila muzejní výtvarnice Lenka Kohoutková. Letos potřinácté připravuje územní organizace ve spolupráci se ZŠ TGM u příležitosti výročí 28. října kladení kytic s doprovodným programem žáků školy. Bezplatné přístřeší místním pétépákům poskytuje restaurace Jelenka, kde se krumlovští pétépáci sejdou v září na pravidelném čtvrtletním srazu už po devětadvacáté. Jako vyjádření díků za spolupráci a podporu předal Karel Podruh pamětní medaili Českého svazu PTP starostovi Fr. Mikešovi, Lence Kohoutkové z muzea, řediteli ZŠ TGM Vlastimilu Hláskovi a Iloně Podruhové z restaurace Jelenka.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov