aktualizováno 20. 5. 2005

Chcete rok neplatit za psa? Nechte si ho očipovat!


Město Č. Krumlov od roku 2003 zvýhodňuje majitele psů, kteří si je nechají očipovat za 400 až 600 Kč.

Na rok jsou osvobozeni od poplatku (pokud se nezmění majitel), takže to představuje příjemnou úsporu. Dosud této možnosti využili občané jen u 105 z 1 142 evidovaných psů. Nyní poslanci projednávají návrh zákona o evidenci psů, jenž zavádí povinnost majitele označit psa tetováním nebo čipem. Po jeho schválení budou v přechodném období jednoho roku majitelé povinni provést toto označení. Finanční výhodu je možné tedy uplatnit v Č. Krumlově pouze do doby, než začne platit povinné označení psů - a tento úkon se stane zákonnou povinností majitele

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov