aktualizováno 22. 3. 2005

Aktuální stav na vodních tocích v Českém Krumlově

V důsledku meteorologické situace byl na toku Polečnice dosažen 1. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti. Dnes dopoledne se sešel pracovní štáb povodňové komise města Český Krumlov.

S ohledem na dostatečnou kapacitu zásobního prostoru vodní nádrže Lipno se nepředpokládá, že by na Vltavě došlo k výraznější kulminaci hladiny. Dle informací Povodí Vltavy, s. p., se současný odtok z Lipna (20 m3/s) nebude navyšovat. V průběhu dnešní noci a sobotního odpoledne předpokládají meteorologové déšť, který se - v kombinaci s odtáváním sněhové pokrývky - může projevit zvýšením hladiny Polečnice. V pátek v 7.30 i ve 13 h dosahovala výška hladiny 98 cm - v průběhu dopoledních hodin tedy nedocházelo k dalšímu zvyšování hladiny.

Aktuální stav na toku je průběžně sledován a vyhodnocován, v případě zhoršení situace bude ihned svolána povodňová komise města. O případném dosažení vyššího stupně povodňové aktivity a o případném hrozícím nebezpečí by byli občané včas informováni.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov