aktualizováno 4. 1. 2022

Vodné a stočné pro rok 2022

Na rostoucí výdaje českokrumlovských domácností a firem bude mít v letošním roce vliv i vyšší cena pitné vody. Jak vyplývá z kalkulace vodného a stočného pro tento rok, v porovnání s kalkulací na rok 2021 zaplatí odběratelé za 1 m3 vody o 5,64 korun více, což meziročně představuje nárůst o 6,5 %.

Na tomto zvýšení se téměř ze dvou třetin podílel pokles celkové spotřeby vody způsobený zejména propadem cestovního ruchu (nižší odběr v ubytovacích a stravovací zařízeních). Zbývající část navýšení jde na vrub vyšší ceny vody dodávané do sítě od Jihočeského vodárenského svazu a indexového nárůstu dalších vstupních nákladů. Za kubík vody tak v letošním roce zaplatíme 91,93 korun, což je cena zhruba odpovídající průměru v ČR. Pokud rok 2022 bude posledním rokem s dopadem covidové pandemie a dojde k oživení hospodářství a cestovního ruchu zvlášť, lze očekávat že ceny vodného a stočného od roku 2023 již dále neporostou.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov