aktualizováno 31. 1. 2022

Český Krumlov rozdělí místním spolkům a organizacím přes 8 milionů korun

Stejně jako v minulých letech obsahuje rozpočet Českého Krumlova i na rok 2022 dotační prostředky v Programu podpory, kdy je na celoroční činnost i jednorázové akce českokrumlovských spolků a organizací vyčleněno celkem 8,3 milionu korun. Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od 1. do 15. února 2022.

Jednou z hlavních priorit města Český Krumlov je dlouhodobá podpora činnosti místních spolků a organizací, protože se v nich sdružují a působí z velké většiny právě krumlovští občané všech věkových kategorií. Proto již před několika roky zřídilo město svůj Program podpory, jehož účelem je rozdělovat dotační prostředky dle předem stanovených pravidel.

Z programu budou i letos poskytovány dotace českokrumlovským subjektům na jejich celoroční činnost nebo jednorázové akce, a to celkem v sedmi oblastech. Tradičně zůstává zachován široký rozsah podporovaných aktivit, a to v oblastech kultury, sociálních služeb, sportu, životního prostředí, zahraniční spolupráce, studia nízkopříjmových skupin a volnočasových aktivit.

„Stejně jako loni zůstává téměř shodná i alokovaná částka necelých 8,3 milionu korun, a to i přes skutečnost, že ani městský rozpočet se v této ekonomicky těžké době netvořil snadno, protože propad příjmů v důsledku pandemie se pochopitelně negativně dotkl i městských financí,“ uvádí starosta Dalibor Carda a dodává: „Vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází neustále k obecnému zdražování, což způsobuje zvyšování nákladů také místním spolkům a organizacím, je zachování podpory ze strany města obzvláště důležité, aby tyto zvýšené náklady nemusely být v plné výši přenášeny na jejich členy nebo klienty například v podobě vyšších poplatků či členských příspěvků.“ 

Významná část finančních prostředků Programu podpory půjde již tradičně do oblasti sportu, kde se cílí hlavně na podporu stovek sportujících dětí a mládeže do 18 let v českokrumlovských oddílech, dále do sociálních služeb, kde je prioritou pomoc seniorům a zdravotně postiženým či jinak znevýhodněným, nebo na kulturu, a to zejména uměleckým školám a kroužkům nebo na jednorázové akce. Nezapomíná se ovšem ani na stále aktuálnější ochranu životního prostředí či volnočasové aktivity, třeba v podobě příměstských táborů.

Formální postup celého dotačního procesu

Pro letošní rok byl Program podpory lehce inovován a upraven, vedle několika spíše formálních změn pak zejména ve snaze ještě o něco více usnadnit celý proces pro žadatele. Jednodušší je hlavně vyplňování žádostí a následné vyúčtování poskytnutých dotací.

„Na základě zpětné reakce pak bude možné pokračovat v úpravách vedoucích k dalšímu zjednodušení, proto bychom uvítali konkrétní praktické připomínky a náměty právě od příjemců. Snahou také je nastavit v dohledné době systém tak, aby bylo možné vyplňovat potřebné vzorové formuláře elektronicky, což se snad povede již od roku 2023,“ říká vedoucí Odboru financí Jan Štaberňák.

Nejdůležitějším termínem pro žadatele je 15. února 2022, do kterého musí být všechny žádosti podány na městský úřad. Specifickým opatřením, co se týče termínů, jsou sociální stipendia, kde jsou termíny nastaveny odlišně od všech dalších oblastí podpory. Některé programy podpory, například kultura, mají ještě druhé kolo, kdy je čas pro podání žádosti do konce června.

„Došlé žádosti projdou formální i obsahovou kontrolou a následně jsou předány hodnotícím komisím, do nichž jsou radou města nominovány kvalifikované osoby s odborností nebo vztahem k dané oblasti. Tyto komise se sejdou do konce března a výsledkem jejich jednání jsou konkrétní doporučení orgánům města o poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům,“ vysvětluje Jan Štaberňák.

Rada města a zastupitelstvo pak dle svých zákonných kompetencí s konečnou platností do konce května rozhodnou. Následně budou s úspěšnými žadateli podepisovány smlouvy a hned poté vyplaceny peněžní prostředky, což by se mělo podařit nejpozději do 31. července.

Veškeré dokumenty, tedy pravidla Programu podpory, vzory žádostí a vyúčtování nebo různé potřené přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/dotace. Zároveň všem zájemcům ochotně poradí administrátoři jednotlivých oblastí podpory, případně další pracovníci městského úřadu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: