aktualizováno 3. 10. 2023

O čem jednala Rada města Český Krumlov

Rada města Český Krumlov se sešla v pondělí 25. září, aby jednala o výroční zprávě Městského divadla, vyúčtování akcí Slavnosti pětilisté růže či Kouzelný Krumlov, o přijetí daru na obědy pro českokrumlovské žáky, jmenování ředitele Klášterů nebo výstavbě domu pro seniory.

 

Město se snaží udržet kulturní dění v ulicích

Město Český Krumlov pořádá různé akce, slavnosti a kulturní program, který je nabízen zdarma. Ačkoli je v pocovidovém období zájem o kulturu a společenské dění velký, návštěvníci preferují právě akce s nižším vstupným či dokonce zdarma. Město proto ze svého rozpočtu vynakládá nemalé finanční prostředky, aby kulturní dění ve svých ulicích udrželo.

Slavnosti pětilisté růže jsou tradičně nejnavštěvovanější kulturní akcí v Českém Krumlově. Letos se ve dnech 16. a 17. června konal již 35. ročník těchto městských slavností, jejichž hlavním tématem bylo 770. výročí města (v roce 1253 bylo poprvé zmíněno jméno Krumlova na listině moravského markraběte a rakouského a štýrského vévody Otakara, budoucího českého krále Přemysla Otakara II.).

Letošní slavnosti přivedly do Českého Krumlova 12 tis. platících návštěvníků, což je o 2 tisíce více než v loňském roce. Je tedy patrný zájem o kulturní akce a pozvolný návrat návštěvníků do města. Oproti předchozím ročníkům lákaly Slavnosti pětilisté růže nejen na tradičně bohatý a jedinečný historický program, ale i na nižší vstupné (návštěvníci zaplatili cca o 150 Kč méně na místě než loni).

Přes veškeré snahy organizátorů letos nebyly naplněny rozpočtové cíle a akce skončila se schodkem ve výši 1,1 mil. Kč. Na vině byl nejen oproti plánu nižší prodej vstupenek (očekával se prodej 13 400 vstupenek), rostoucí náklady, ale i menší zájem sponzorů (partnerů města).

Tradiční akce Kouzelný Krumlov se těší zájmu především českokrumlovských návštěvníků. Letos se 30. dubna a 1. května konal již 17. ročník a pro zájemce bylo připraveno Dětské odpoledne v Městském parku s tradičním stavěním májky a prezentací místních souborů a spolků, Májový jarmark na náměstí Svornosti a Májové odpoledne otevřených muzeí a galerií. Stanovené náklady na akci byly dodrženy.

Velký zájem zaznamenal také druhý ročník Letních divadelních představení pro děti. V rámci projektu proběhlo 18 divadelních představení, které navštívilo celkem 2 455 osob (v průměru 136 diváků na představení). Vstupné na akci bylo zdarma a hrálo se každý čtvrtek v 15:00 a 17:00 hodin po celou dobu letních prázdnin. Oproti plánovanému rozpočtu byly náklady na akci nižší o téměř 95 tis. Kč. K úspoře došlo díky přesunu divadelní scény z Městského parku do Klášterní zahrady, kde nebylo nutné speciálně pro tuto akci stavět pódium. Městskou kasu Letní divadelní přestavení vyšly na 231 tis. Kč a plánuje se pokračování akce i v příštím roce.

 

Výroční zpráva Městského divadla Český Krumlov za rok 2022

Obecně prospěšná společnost Městské divadlo Český Krumlov je provozovatelem nejen divadla, ale od roku 2015 také nově zrekonstruovaných Klášterů Český Krumlov, taktéž spolupořádá významné kulturní akce ve městě Český Krumlov.

V roce 2022 Městské divadlo Český Krumlov o.p.s. realizovalo tradičně rozmanitý program, ať se již jednalo o každoroční městské slavnosti (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti apod.), nebo pestrý divadelní program či novou programovou náplň výstav v Klášterech.

Městské divadlo připravilo v minulém roce 60 představení, které navštívilo zhruba 11 tis. diváků. Program byl pestrý, nabídl jak hudební vystoupení (např. koncert Štefana Margity, Ondřeje Rumla nebo Abecedu hvězd Vladimíra Hrona), tak i představení pražských divadel (divadlo Kalich – Lakomec, Lady Oskar, divadlo Ungelt – Deštivé dny, divadlo Verze – Úča musí pryč), ale samozřejmě i českokrumlovskou scénu v podobě představení Love…, sorry!? režiséra Jaromíra Hrušky. 

Zhruba 23,6 tis. diváků zajímal program v Klášterech. V roce 2022 bylo možné navštívit expozici Život a umění v krumlovských klášterech – klášter křižovníků, interaktivní expozici a historickou hernu pro děti v klášteře klarisek, nebo výstavu Sbírky ilustrací pro děti v 3+ galerii. Oblíbené jsou taktéž řemeslné dílny.

"Těší mne postupný nárůst návštěvnosti, což je pro budoucnost pozitivní zpráva a chtěl bych všem návštěvníkům poděkovat za návštěvu a podporu všech našich aktivit. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat za podporu našemu zřizovateli, městu Český Krumlov a našim partnerům," ohlíží se za loňskou sezonou Jan Vozábal, ředitel Městského divadla.

Všechny tyto aktivity přilákaly bezmála 70 tis. návštěvníků. Bohužel, tato roční návštěvnost je stále o 43 % menší oproti před covidovým letům 2016–2019, kdy se počet návštěvníků pohyboval v průměru kolem 121 tis. lidí za rok. Proticovidová opatření byla celostátně zrušena až 11. dubna 2022. Ačkoli je po rozvolnění patrný zájem o kulturní akce, návštěvnost nadále nepodporuje vývoj celkové společenské situace, když došlo v roce 2022 k ekonomické recesi, skokovému zdražení energií a pohonných hmot a výraznému nárůstu inflace, potažmo cen. Ztráta spojená s nižšími příjmy z tržeb ze vstupného, ale i z doplňkové činnosti (pronájem prostor) zapříčinila celkovou roční ztrátu organizace ve výši 957 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu.

Návštěvnost, zdroj: oKS

 

Setkání partnerských měst se letos uskuteční v Českém Krumlově

Setkání partnerských měst se konají pravidelně od roku 1998. V letošním roce měl setkání organizovat Slovenj Gradec, ale z důvodu, že město bylo zasaženo katastrofickými povodněmi a sesuvy pudy, se v říjnu setkání uskuteční v Českém Krumlově. Kromě zástupců ze zmíněného Slovenj Gradce (Slovinsko) nás navštíví představitelé partnerských měst Hauzenberg (Německo) a Vöcklabruck (Rakousko). Témat k rozhovorům bude mnoho, od možností přeshraniční spolupráce na všech úrovních (vzorným příkladem je poskytnutí pomoci při letošních povodních), možností čerpání dotací na přeshraniční projekty, až po společné problémy, jakými jsou například energie.

Ve stejném termínu, tj. 19. – 21. 10. 2023 proběhne v Českém Krumlově zároveň koncertní setkání školních swingových orchestrů partnerských škol ZUŠ Český Krumlov a GŠ Slovenj Gradec. V pátek 20. 10. 2023 pořádají partnerské školy společný koncert, který bude součástí programu Setkání partnerských měst.

 

Byl vybrán nový ředitel Klášterů

Od srpna probíhalo výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Kláštery. Celkem se přihlásilo šest uchazečů. Rada města na svém jednání 25. září vzala na vědomí výsledek výběrového řízení, novým ředitelem Klášterů bude jmenován Martin Malý. Ředitele brzy blíže představíme na info kanálech města.

 

Město obdrželo finanční dar na obědy pro českokrumlovské žáky

Společnost Women for Women, o.p.s. manželů Ivany a Pavla Tykačových od roku 2012 pomáhá dětem a jejich rodičům, jež se nacházejí v tísnivé finanční situaci. Letos se společnost rozhodla částkou 45 462 Kč podpořit děti z českokrumlovských základních škol Plešivec a Za Nádražím. Finanční prostředky budou použity na nákup obědů pro 15 nezletilých žáků na první pololetí školního roku. „Podaná ruka, nabízející pomoc zcela zvenčí, může přinést do života dětí tolik potřebný impuls ke změně životního postoje a znovunabytí naděje v lepší existenci,“ uvádějí manželé Tykačovi.

 

Bezúplatný převod pozemků v areálu bývalých kasáren na Jihočeský kraj pro výstavbu domova pro seniory

Vedení Jihočeského kraje se rozhodlo pomoci řešit nedostatečnou kapacitu míst pro seniory na Českokrumlovsku a realizovat zde záměr výstavby nového domova pro seniory. Předpokládaná kapacita by měla být 100 až 120 míst. Důraz bude kladen na úroveň kvality péče ve spojení se současným materiálně technickým standardem. Město Český Krumlov výstavbu podpoří bezúplatným převodem pozemků o celkové výměře 12 000 m2 v areálu bývalých kasáren Vyšný.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: