aktualizováno 22. 12. 2020

Rozpočet města Český Krumlov na rok 2021

Krumlovští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021, město tak bude příští rok hospodařit s celkovými příjmy 409,5 milionů korun a výdaji 439 milionů korun. Plánovaný schodek bude částečně pokryt z prostředků minulých let a z úvěru na chystané investice.

Samotné sestavovaní rozpočtu na rok 2021 bylo tentokrát náročnější než kdykoliv dříve, a to hlavně vzhledem k přetrvávající ekonomické nejistotě v důsledku pandemie koronaviru, která se zcela jistě přenese i do příštího roku. Do celého procesu navíc v posledních týdnech zasáhly také neustále se měnící varianty možného dopadu zrušení superhrubé mzdy na příjmy měst a obcí, kdy některé zveřejněné odhady hovořily o daňovém výpadku až v desítkách milionů korun pro Český Krumlov.

„Nakonec se v této atmosféře podařilo sestavit návrh rozpočtu, který je s ohledem na nejistou ekonomickou situaci reálný i opatrný a zároveň zajišťuje plnění všech podstatných povinností a zájmů města včetně realizace plánovaných investic,“ uvádí místostarosta Josef Hermann a dodává: „Vzhledem k celkové situaci a výpadku příjmů rozpočtu v roce 2020 ve výši několika desítek milionů korun bylo při sestavování rozpočtu na rok 2021 přistoupeno k restrikci některých běžných neinvestičních výdajů města a k stop stavu růstu mzdových výdajů zaměstnanců městského úřadu a městem zřízených organizací.“

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny hlavně přídělem vybraných daní ze státního rozpočtu, dále místními poplatky, pronájmy městského majetku nebo přijatými dotacemi. V porovnání s rozpočtem na rok 2020 dochází k nárůstu celkových příjmů o necelých 22 milionů, který má ovšem „na starosti“ hlavně více než trojnásobné zvýšení investičních dotací, protože u daňových příjmů je vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci očekáván pokles, stejně jako u příjmů souvisejících s turistickým ruchem, jako jsou parkování autobusů nebo poplatky z pobytu a předzahrádek.

„Co se týče výdajové stránky rozpočtu, tak ta se oproti rozpočtu na rok 2020 zvýšila o necelých 39 milionů korun, kdy dvě třetiny tohoto nárůstu připadají na investice, jedna třetina pak na běžné výdaje. Kapitálová část rozpočtu tak bude příští rok hospodařit s celkem 95 miliony korun, na investice je tedy určena téměř čtvrtina výdajů rozpočtu. Je to o 27 milionů více, než bylo schváleno na rok 2020,“ uvádí místostarosta.

Mezi ty nejnákladnější akce patří třeba příprava území pro bydlení v areálu kasáren ve Vyšném (10,2 milionu korun), odvodnění základní školy v ulici T. G. Masaryka (2,3 milionu korun) nebo obnova vodovodů a kanalizací (17 milionů korun). Do rozpočtu na rok 2021 byly také již přímo zařazeny investice, které se nestačily zcela nebo částečně realizovat v tomto roce; jedná se o akce v souhrnné výši 43 milionu korun, konkrétně třeba revitalizace městského hřbitova, příprava výstavby nového zimního stadionu, bezbariérovost ZŠ Za Nádražím nebo výměna veřejného osvětlení. Běžné výdaje jsou rozpočtovány na 343,6 milionu korun. Mezi položky, kde došlo ke zvýšení prostředků, patří třeba opravy komunikací nebo arboristické práce. Na stejné úrovni se podařilo udržet příspěvky na provoz krumlovským základním a mateřským školám.

„Tato ekonomicky těžká doba samozřejmě dopadá i na místní sportovní nebo kulturní spolky a organizace. I proto se podařilo v rozpočtu na rok 2021 zachovat potřebné prostředky na jejich podporu v sedmi dotačních programech města,“ dodává místostarosta. V součtu s nerozdělenými zůstatky z těchto programů z letošního roku tak budou mít mladí sportovci, kulturní akce, volnočasové aktivity a sociální služby k dispozici stejné částky jako ve schváleném rozpočtu na rok 2020. Opět nechybí ani podpora pro Český červený kříž, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, Mezinárodní hudební festival nebo Egon Schiele Art Centrum.

Český Krumlov patřil k městům s velmi nízkým úvěrovým zatížením, které se pohybovalo okolo
10 % rozpočtových příjmů. Letos byla ovšem dokončena koupě čistírny odpadních vod za 210 milionů korun a město si samozřejmě muselo na tuto transakci, která je bezpochyby tou největší za poslední léta, vzít dlouhodobý úvěr. S tím souvisí také podstatné navýšení úvěrových splátek. Na druhou stranu, právě díky příjmům z pronájmu čistírny nebude mít tento úvěr na rozpočet negativní vliv, protože zcela pokryjí splátky, a ještě zbude několik milionů na opravy pořízené ČOV. Druhým novým úvěrem je úvěr ve výši 28 milionů korun, který byl vyvolán poklesem příjmů v důsledku pandemie koronaviru, ve snaze nezastavit realizaci plánovaných investic v roce 2021.

Rozpočet města se tedy z pochopitelných a obecně známých důvodů nerodil snadno. Obecně se dá ale říct, že rozpočet Českého Krumlova na příští rok i přes ekonomickou nejistotu nadcházejících měsíců zajišťuje udržitelné fungování a hospodaření města. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: