aktualizováno 30. 12. 2021

Právní předpisy města Český Krumlov

aktualizováno 25. 8. 2020

Právní předpisy města vydané od 1.1.2022 lze dohledat ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků

Právní předpisy města vydané do 1.1.2022 najdete níže.

Obecně závazná vyhláška 3/2021 ze dne 16. 12. 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (*.pdf, 117 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2021 ze dne 16. 12. 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška 2021/4 ze dne 16. 12. 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Český Krumlov (*.pdf, 159 kB)
Obecně závazná vyhláška 2021/4 ze dne 16. 12. 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2021/2 ze dne 16. 12. 2021 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově (*.pdf, 83 kB)
Obecně závazná vyhláška 2021/2 ze dne 16. 12. 2021 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2021/1 ze dne 30. září 2021, kterou se mění OZV 3/2020 o místních poplatcích (*.pdf, 120 kB)
Obecně závazná vyhláška 2021/1 ze dne 30. září 2021, kterou se mění OZV 3/2020 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2020/4 zde 26. 11. 2020, kterou se mění OZV 4/2017 o regulaci provozování hazardních her (*.pdf, 56 kB)
Obecně závazná vyhláška 2020/4 zde 26. 11. 2020, kterou se mění OZV 4/2017 o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška 2020/3 ze dne 29. října 2020 o místních poplatcích (*.pdf, 1.11 MB)
Obecně závazná vyhláška 2020/3 ze dne 29. října 2020 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2020/2 ze dne 28. 5. 2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2018 ze dne 31. 5. 2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti ve znění OZV č. 1/2020 ze dne 30. 4. 2020 (*.pdf, 450 kB)
Obecně závazná vyhláška 2020/2 ze dne 28. 5. 2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2018 ze dne 31. 5. 2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti ve znění OZV č. 1/2020 ze dne 30. 4. 2020

Obecně závazná vyhláška 2020/1 ze dne 30.4.2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 6/2018, ze dne 31.5.2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti (*.pdf, 430 kB)
Obecně závazná vyhláška 2020/1 ze dne 30.4.2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 6/2018, ze dne 31.5.2018, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška 2019/3 ze dne 23. 12. 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf, 2.2 MB)
Obecně závazná vyhláška 2019/3 ze dne 23. 12. 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2019/2, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2018 o provozování pouliční produkce (*.pdf, 217 kB)
Obecně závazná vyhláška 2019/2, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2018 o provozování pouliční produkce

Obecně závazná vyhláška 2019/1 ze dne 30. 5. 2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2018 o stanovení doby nočního klidu (*.pdf, 98 kB)
Obecně závazná vyhláška 2019/1 ze dne 30. 5. 2019, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2018 o stanovení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška 2018/8 ze dne 30. 8. 2018 o provozování pouliční produkce (*.pdf, 514 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/8 ze dne 30. 8. 2018 o provozování pouliční produkce

Obecně závazná vyhláška 2018/7 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivního žebrání) (*.pdf, 1.01 MB)
Obecně závazná vyhláška 2018/7 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivního žebrání)

Obecně závazná vyhláška 2018/6 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti (*.pdf, 1.9 MB)
Obecně závazná vyhláška 2018/6 ze dne 31. 5. 2018 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška 2018/4 ze dne 22 .3. 2018 o stanovení doby nočního klidu (*.pdf, 187 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/4 ze dne 22 .3. 2018 o stanovení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška 2018/1 ze dne 22. 2. 2018, kterou se zrušují OZV č. 12/2003 řád veřejného pohřebiště a OZV č. 2/2004, která ji mění a doplňuje (*.pdf, 96 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/1 ze dne 22. 2. 2018, kterou se zrušují OZV č. 12/2003 řád veřejného pohřebiště a OZV č. 2/2004, která ji mění a doplňuje

Obecně závazná vyhláška 2017/4 ze dne 19. 10. 2017 o regulaci provozování hazardních her (*.pdf, 538 kB)
Obecně závazná vyhláška 2017/4 ze dne 19. 10. 2017 o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška 2016/05 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově (*.pdf, 77 kB)
OObecně závazná vyhláška 2016/05 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2016/04 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově (*.pdf, 128 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2015/01 -ze dne 29. 1. 2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově (*.pdf, 151 kB)
Obecně závazná vyhláška 2015/01 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2010/05 - ze dne 15. 12. 2010, Požární řád (*.pdf, 293 kB)
Obecně závazná vyhláška 5/2010 - požární řád

Obecně závazná vyhláška 2009/06 - ze dne 29. 11. 2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 6/2009 - kterou se mění koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška 2009/03 - ze dne 22. 10. 2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově (*.pdf, 76 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2009 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2008/04 - ze dne 28. 8. 2008 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů (*.pdf, 1.42 MB)
Obecně závazná vyhláška 4/2008 - pravidla pro pohyb psů

Obecně závazná vyhláška 2008/03 - ze dne 26. 6. 2008, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2008 - kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška 2007/08 - ze dne 22. 11. 2007, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě (*.pdf, 66 kB)
Obecně závazná vyhláška 8/2007 - o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obecně závazná vyhláška 2006/12 - ze dne 21. 9. 20 6, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o městské policii (*.pdf, 77 kB)
Obecně závazná vyhláška 12/2006 - o městské policii

Obecně závazná vyhláška 2006/02 - ze dne 30. 3. 2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Český Krumlov (*.pdf, 78 kB)
Obecně závazná vyhláška 02/2006 - kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2003/03 - ze dne 29. 5. 2013 o omezení provozování výherních hracích přístrojů (VHP) (*.pdf, 63 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/2003 - o omezení provozování výherních hracích přístrojů

Obecně závazná vyhláška 2000/01 - ze dne 9. 5. 2000, regulační plán "zóna Ambit" (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 01/2000 - o závazných částech regulačního plánu „zóna Ambit“

Obecně závazná vyhláška 1996/05 - ze dne 18. 9. 1996 o městské policii (*.pdf, 82 kB)
Obecně závazná vyhláška 05/1996 - kterou se vyhlašuje úplné znění vyhlášky č. 4/1992, o městské policii, ve znění vyhlášky č. 5/1996, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1992

Obecně závazná vyhláška 1991/07 - ze dne 28. 11. 1991, kterou se stanovuje prodej nemovitosti z majetku města (*.pdf, 122 kB)
Obecně závazná vyhláška 07/1991 - o prodeji nemovitosti z majetku města fyzickým a právnickým osobám (privatizační pravidla)

 

Nařízení 2021/3 ze dne 14. 6. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 97 kB)
Nařízení 2021/3 ze dne 14. 6. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2021/2 ze dne 17. 5. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 116 kB)
Nařízení 2021/2 ze dne 17. 5. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2021/1 ze dne 3. 5. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 418 kB)
Nařízení 2021/1 ze dne 3. 5. 2021, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/26 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/26 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/25 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/25 ze dne 27. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/24 ze dne 13. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/24 ze dne 13. 7. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/23 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/23 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/22 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2020/22 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/21 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2020/21 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/20 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/20 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/19 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/19 ze dne 15. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/18 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/18 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/17 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/17 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/16 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/16 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/15 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/15 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/14 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/14 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/13 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/13 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/12 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/12 ze dne 8. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/11 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 345 kB)
Nařízení 2020/11 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/10 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 347 kB)
Nařízení 2020/10 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/09 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 341 kB)
Nařízení 2020/09 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/08 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2020/08 ze dne 1. 6. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/07 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 174 kB)
Nařízení 2020/07 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/06 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/06 ze dne 18. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/05 ze dne 4. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2020/05 ze dne 4. 5. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/04 ze dne 20. 4. 2020, kterým kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019) (*.pdf, 279 kB)
Nařízení 2020/04 ze dne 20. 4. 2020, kterým kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019)

Nařízení 2020/03 ze dne 20. 4. 2020 , kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2020/03 ze dne 20. 4. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/02 ze dne 6. 4. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 174 kB)
Nařízení 2020/02 ze dne 6. 4. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2020/01 ze dne 2. 3. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017 tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 175 kB)
Nařízení 2020/01 ze dne 2. 3. 2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017 tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/08 ze dne 18. 11. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019) (*.pdf, 151 kB)
Nařízení 2019/08 ze dne 18. 11. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placené stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019, 7/2019)

Nařízení 2019/07 ze dne 2. 9. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019) (*.pdf, 82 kB)
Nařízení 2019/07 ze dne 2. 9. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017, 1/2019)

Nařízení 2019/06 ze dne 19. 8. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2019/06 ze dne 19. 8. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/05 ze dne 3. 6. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2019/05 ze dne 3. 6. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/04 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2019/04 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/03 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2019/03 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/02 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 418 kB)
Nařízení 2019/02 ze dne 15. 4. 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2019/01 ze dne 18. 3. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 5. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017) (*.pdf, 3.03 MB)
Nařízení 2019/01 ze dne 18. 3. 2019, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 5. 2015, o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (nařízení č. 2/2016, 6/2016, 2/2017)

Nařízení 2018/2 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 411 kB)
Nařízení 2018/2 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2018/1 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (*.pdf, 410 kB)
Nařízení 2018/1 ze dne 6. 8. 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 4/2017, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2017/4 - ze dne 23. 10. 2017, tržní řád (*.pdf, 258 kB)
Nařízení 2017/4 - ze dne 23. 10. 2017, tržní řád

Nařízení 2017/2 - ze dne 25. 9. 2017, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn (*.pdf, 344 kB)
Nařízení 2017/2 - ze dne 25. 9. 2017, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve znění pozdějších změn

Nařízení 2017/01 - ze dne 2. 5. 2017 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářskou osnovu Vyšší Brod (*.pdf, 92 kB)
Nařízení 2017/01 - ze dne 2. 5. 2017 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářskou osnovu Vyšší Brod

Nařízení 2016/06 - ze dne 6. 6. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích (*.pdf, 36 kB)
Nařízení 2016/06 - ze dne 6. 6. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2015/01 - ze dne 4. 5. 2015 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodaření osnovy Dobrá Voda (*.pdf, 90 kB)
Nařízení č. 2015/1 ze dne 4.5.2015 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodaření osnovy Dobrá voda

Nařízení 2012/01 - ze dne 13. 2. 2012 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zřizovací obvod Kaplice (*.pdf, 90 kB)

Nařízení 2011/01 - ze dne 28. 2. 2011 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Bližší Lhota (*.pdf, 78 kB)
Nařízení města Český Krumlov č. 01/2011 - o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Bližší Lhota

Nařízení 2010/01 - ze dne 15. 3. 2010 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Smrčina (*.pdf, 111 kB)
Nařízení města Český Krumlov č. 1/2010, o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Smrčina

Nařízení 2007/05 - ze dne 11. 6. 2007 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek Vyšší Brod (*.pdf, 75 kB)
Nařízení 5/2007 - o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek Vyšší Brod

Nařízení 2007/01 - ze dne 29. 1. 2007 o zákazu vstupu do lesů a zpracování nahodilé těžby (*.pdf, 75 kB)
Nařízení 1/2007 - o zákazu vstupu do lesů a zpracování nahodilé těžby

Nařízení 2006/20 - ze dne 22. 12. 2006 o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Na Svahu (*.pdf, 125 kB)
Nařízení 20/2006 - stavební uzávěra Na Svahu

Nařízení 2006/19 - ze dne 22. 12. 2006 o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Šeříková stráň (*.pdf, 124 kB)
Nařízení 19/2006 - stavební uzávěra Šeříková stráň

Nařízení 2006/15 - ze dne 4. 12. 2006 o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Domoradice-jih (*.pdf, 129 kB)
Nařízení 15/2006 - stavební uzávěra - Domoradice-jih

Nařízení 2006/14 - ze dne 2. 10. 2006 doplňuje nařízení města č. 1/2004 o stavebním uzávěru v zóně Rybářská ulice (*.pdf, 73 kB)
Nařízení 14/2006 - doplňuje stavební uzávěru - Rybářská ulice

Nařízení 2004/10 - ze dne 9. 8. 2004 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesních hospodářských osnov (*.pdf, 74 kB)
Nařízení 10/2004 - o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy

Nařízení 2004/01 - ze dne 2. 2. 2004 o stavební uzávěře ve stavební lokalitě Rybářská ulice (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 01/2004 - o stavební uzávěře pro lokalitu „Rybářská ulice“

Obecně závazná vyhláška 2008/03 - ze dne 28. 6. 20008 kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v novelizovaném znění (*.pdf, 78 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/2008 - kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v novelizovaném znění

Archiv - neplatné právní předpisy města Český Krumlov

aktualizováno 09.01.2017

Předpisy, které ruší staré právní předpisy

Obecně závazná vyhláška 2017/2 - ze dne 29. 6. 2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 4/1993 o průvodcovské službě (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 2017/2 - ze dne 29. 6. 2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 4/1993 o průvodcovské službě

Obecně závazná vyhláška 2009/01 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1999, ve znění vyhlášky č. 5/1999, o pravidlech umísťování reklamních a propagačních zařízení, o pravidlech označování budov, reklamních a jiných zařízení; obecně závazná vyhláška č. 2/1997, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Český Krumlov; obecně závazná vyhláška č. 11/2001, o symbolech města a jejich používání

Obecně závazná vyhláška 2007/04 - která zrušuje vyhlášku o přidělování obecních bytů (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996, o přidělování obecních bytů a obytných místností do nájmu

Obecně závazná vyhláška 2006/23 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 72 kB)
Obecně závazná vyhláška 23/2006 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2001, o omezujících opatřeních k ochraně veřejného pořádku, a obecně závazná vyhláška č. 16/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí

Obecně závazná vyhláška 2005/07 - zrušující staré vyhlášky (*.pdf, 73 kB)
Obecně závazná vyhláška 07/2005 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o chovu a držení psů a koček a hospodářských zvířat na území města Český Krumlov z roku 1991, obecně závazná vyhláška č. 3/1992, o veřejných prostranstvích, obecně závazná vyhláška č. 8/1992, o regulaci obchodu s alkoho-lickými nápoji a tabákovými výrobky, a obecně závazná vyhláška č. 1/1994, o omezení ma-lých zdrojů znečištění

Obecně závazná vyhláška 2001/22 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 58 kB)
Obecně závazná vyhláška 22/2001 - kterou se ruší vyhláška č. 3/1997

Nařízení 2006/01 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 116 kB)
Nařízení 01/2006 - zrušující starší vyhlášky - o pohybu a působení fy-zických a právnických osob na řece Vltavě a okolních pozemcích

Nařízení 2001/12 - zrušující starší vyhlášky (*.pdf, 56 kB)
Nařízení 12/2001 - o zrušení městské vyhlášky č. 6/1992

Nařízení 2001/05 - zrušující starší nařízení (*.pdf, 58 kB)
Nařízení 05/2001 - o zrušení nařízení města Český Krumlov č. 1/2001 ze dne 22. 1. 2001 a č. 2/2001 a 3/2001 ze dne 5. 2. 2001

 

Neplatné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 2019/4 ze dne 19. 12. 2019 o místních poplatcích (*.pdf, 1.99 MB)
Obecně závazná vyhláška 2019/4 ze dne 19. 12. 2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2018/9 ze dne 20.12.2018, kterou se mění OZV 2016/3 ze dne 15.12.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve zn. vyhl. 5/2017 ze dne 21.12.2017 (*.pdf, 154 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/9 ze dne 20.12.2018, kterou se mění OZV 2016/3 ze dne 15.12.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve zn. vyhl. 5/2017 ze dne 21.12.2017

Obecně závazná vyhláška 2018/5 ze dne 26. 4. 2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2017 a OZV č. 3/2018 (*.pdf, 90 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/5 ze dne 26. 4. 2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2017 a OZV č. 3/2018

Obecně závazná vyhláška 2018/3 ze dne 22. 3. 2018, kterou se mění OZV města Český Krumlov č. 1/2017 o místních poplatcích, ve znění OZV města Český Krumlov č. 3/2017 (*.pdf, 116 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/3 ze dne 22. 3. 2018, kterou se mění OZV města Český Krumlov č. 1/2017 o místních poplatcích, ve znění OZV města Český Krumlov č. 3/2017

Obecně závazná vyhláška 2018/2 ze dne 22. 2. 2018 o provozování pouliční produkce - ZRUŠENÁ (*.pdf, 281 kB)
Obecně závazná vyhláška 2018/2 ze dne 22. 2. 2018 o provozování pouliční produkce

Obecně závazná vyhláška 2017/5 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf, 79 kB)
Obecně závazná vyhláška 2017/5 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2017/3 ze dne 19. 10. 2017, kterou se mění OZV č. 1/2017 o místních poplatcích (*.pdf, 72 kB)
Obecně závazná vyhláška 2017/3 ze dne 19. 10. 2017, kterou se mění OZV č. 1/2017 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o místních poplatcích (*.pdf, 1.23 MB)
Obecne zavazna vyhlaska 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o mistnich poplatcich

Obecně závazná vyhláška 2016/03 - ze dne 15. 12. 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf, 400 kB)
Obecně závazná vyhláška 2016/03 - ze dne 15. 12. 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2016/02 - ze dne 16. 11. 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov (*.pdf, 244 kB)
Obecně závazná vyhláška 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2016/01 - ze dne 23. 6. 2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce (*.pdf, 264 kB)
Obecně závazná vyhláška 2016/01 - ze dne 23. 6. 2016 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce

Obecně závazná vyhláška 2015/02 ze dne 26. 11. 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 126 kB)
Obecně závazná vyhláška 2015/02 ze dne 26. 11. 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2014/02 - ze dne 27. 11. 2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 1.1 MB)

Obecně závazná vyhláška 2014/01 - ze dne 25. 9. 2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her - ZRUŠENÁ (*.pdf, 905 kB)
1/2014 Vyhláška ze dne 25.9.2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/ 2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných sázkových her zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2013/6 - ze dne 19. 12. 2013 o stanovení doby nočního klidu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 87 kB)

Obecně závazná vyhláška 2013/5 - ze dne 28. 11. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, odstraňování a využívání komunálních odpadů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 1.02 MB)

Obecně závazná vyhláška 2013/4 – ze dne 26. 9. 2013, kterou se mění vyhláška č. 2/2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti - ZRUŠENÁ (*.pdf, 1.59 MB)
Obecně závazné vyhlášky 2013/2 - Změna Obecně závazné vyhlášky 2013/2 – o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška 2013/3 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivní žebrání) (*.pdf, 1.41 MB)
Obecně závazná vyhláška 2013/3 – o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivní žebrání)

Obecně závazná vyhláška 2013/2 – ze dne 30. 5. 2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti - ZRUŠENÁ (*.pdf, 1.26 MB)
Obecně závazná vyhláška 2013/2 – o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška 2013/1 – kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 2013/1 – kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2012/02 - ze dne 29. 11. 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 348 kB)
Obecně závazná vyhláška 2012/02 - o místním poplatku z odpadu

Obecně závazná vyhláška 2012/01 - ze dne 26. 1. 2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 383 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška 2011/03 - ze dne 22. 12. 2011 o stanovení míst zakázaných k provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her - ZRUŠENÁ (*.pdf, 540 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2011/02 - o místním poplatku z odpadu, doplnění vyhlášky 2010/03 - ZRUŠENÁ (*.pdf, 84 kB)
Obecně závazná vyhláška 2011/02 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2011/01 - ze dne 22. 9. 2011 o místních poplatcích, hostinské zahrádky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 70 kB)
1/2011 Obecně závazná vyhláška ze dne 22. září 2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2010/04 - ze dne 21. 12. 2010 o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 232 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2010 - o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2010/03 - o místním poplatku z odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 144 kB)
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2010/02 - požární řád - ZRUŠENÁ (*., 184 B)
Obecně závazná vyhláška 5/2010 - požární řád - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2010/01 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 333 kB)
Obecně závazná vyhláška 1/2010 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2009/05 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 5/2009 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2009/04 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 4/2009 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2009/02 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 2/2009 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2008/07 - o místním poplatku z odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2010 - o místním poplatku z odpadu; kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2008/06 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 6/2008 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2008/05 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ (*.pdf, 77 kB)
Obecně závazná vyhláška 5/2008 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2008/01 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 63 kB)
Obecně závazná vyhláška 1/2008 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2007/10 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENÁ (*.pdf, 75 kB)
Obecně závazná vyhláška 10/2007 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově - ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška 2007/09 - poplatky za odpady - ZRUŠENÁ (*.pdf, 77 kB)
Obecně závazná vyhláška 9/2007 - poplatky za odpady; vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 16/2006 - ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška 2007/07 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 125 kB)
Obecně závazná vyhláška 7/2007 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška 2007/03 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 3/2007 - kterou se mění vyhláška o místních poplatcíchV- ZRUŠENA

Obecně závazná vyhláška 2006/22 - ze dne 21. 12. 2006, kterou se stanovuje systém shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 146 kB)
Obecně závazná vyhláška 22/2006 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2006/18 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 81 kB)
Obecně závazná vyhláška 18/2006 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích, ve znění poz-dějších předpisů - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2006/16 - místní poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 16/2006 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o místním poplatku za pro-voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-ních odpadů - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2006/13 - požární řád města - ZRUŠENÁ (*.pdf, 94 kB)
Obecně závazná vyhláška 13/2006 - o požárním řádu města Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2006/11 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 73 kB)
Obecně závazná vyhláška 11/2006 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2006/09 - mění místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 09/2006 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č.15/2003, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška 2006/03 - doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 95 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/2006 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2005/09 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 73 kB)
Obecně závazná vyhláška 09/2005 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2005/08 - poplatek za odpady - ZRUŠENÁ (*.pdf, 85 kB)
Obecně závazná vyhláška 08/2005 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2005/01 - mění místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 01/2005 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2004/16 - stanovení školských obvodů - ZRUŠENÁ (*.pdf, 75 kB)
Obecně závazná vyhláška 16/2004 - o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2004/13 - doplňuje místní poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ (*.pdf, 68 kB)
Obecně závazná vyhláška 13/2004 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 19/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-munálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2004/06 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 65 kB)
Obecně závazná vyhláška 06/2004 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2004/02 - ze dne 4. 3. 2004, které doplňuje Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ (*.pdf, 66 kB)
Obecně závazná vyhláška 02/2004 - kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2003 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2003/16 - mění a doplňuje místní poplatek z komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 75 kB)
Obecně závazná vyhláška 16/2003 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 19/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-munálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2003/15 - o místních poplatcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 223 kB)
Obecně závazná vyhláška 15/2003 - o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 2003/14 - ze dne 30. 10. 2003, kterou se mění omezení provozování VHP - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 14/2003 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o omezení provozování VHP

Obecně závazná vyhláška 2003/13 - spádové obvody ZŠ - ZRUŠENÁ (*.pdf, 75 kB)
Obecně závazné vyhlášky 13/2003 - o stanovení spádových obvodů základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2003/12 - ze dne 25. 9. 2003, Řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ (*.pdf, 111 kB)
Obecně závazná vyhláška 12/2003 - řád veřejného pohřebiště města Český Krumlov - ZRUŠENÁ

Obecně závazná vyhláška 2003/11 - ze dne 28. 8. 2003, která mění obecnou vyhlášku č. 3/2003 o provozování VHP - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 11/2003 - o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2003, o omezení provozování výherních hracích přístrojů

Obecně závazná vyhláška 2003/10 - příspěvek na neinvestiční náklady MŠ a ŠD - ZRUŠENÁ (*.pdf, 66 kB)
Obecně závazná vyhláška 10/2003 - o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

Obecně závazná vyhláška 2003/01 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 01/2003 - kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1996, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška 2002/11 - spádové obvody ZŠ - ZRUŠENÁ (*.pdf, 76 kB)
Obecně závazná vyhláška 11/2002 - o stanovení spádových obvodů základních škol v Českem Krumlově

Obecně závazná vyhláška 2002/10 - mění a doplňuje poplatek z komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 10/2002 - kterou se mění a doplňuje obecní závazná vyhláška města č. 19/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2002/09 - mění a doplňuje místní poplatky - ZRUŠENÁ (*.pdf, 64 kB)
Obecně závazná vyhláška 09/2002 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/1996, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška 2001/20 - úprava koeficientů daně z nemovitosti - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 20/2001 - kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2001, o místní úpravě koeficientů daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška 2001/19 - poplatek za komunální odpad - ZRUŠENÁ (*.pdf, 83 kB)
Obecně závazná vyhláška 19/2001 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 2001/18 - systém shromažďování komunálního odpadu - ZRUŠENÁ (*.pdf, 119 kB)
Obecně závazná vyhláška 18/2001 - která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a stavebního odpadu

Obecně závazná vyhláška 2001/16 - veřejný pořádek při veřejných hudebních produkcích - ZRUŠENÁ (*.pdf, 68 kB)
Obecně závazná vyhláška 16/2001 - o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí

Obecně závazná vyhláška 2001/14 - ochrana veřejného pořádku - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 14/2001 - o omezujících opatřeních k ochraně veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška 2001/13 - úprava koeficientů daně z nemovitosti - ZRUŠENÁ (*.pdf, 66 kB)
Obecně závazná vyhláška 13/2001 - o místní úpravě koeficientů daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška 2001/11 - symboly města - ZRUŠENÁ (*.pdf, 71 kB)
Obecně závazná vyhláška 11/2001 - o symbolech města a jejich používání

Obecně závazná vyhláška 2001/09 - příspěvek na úhradu nákladů MŠ a ŠD - ZRUŠENÁ (*.pdf, 62 kB)
Obecně závazná vyhláška 09/2001 - kterou se mění vyhláška města č. 5/1993 ze dne 7.10.1993, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, ve znění pozdějších změn a doplnění

Obecně závazná vyhláška 2001/08 - závazné změny ÚPnSÚ - ZRUŠENÁ (*.pdf, 65 kB)
Obecně závazná vyhláška 08/2001 - o závazných částech změny ÚPnSÚ Český Krumlov č. 1/99 na pozemcích parc. č. 296/1, 296/4 a 3000 k. ú. Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 2001/07 - závazné změny ÚPnSÚ - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 07/2001 - o závazných částech změny ÚPnSÚ Český Krumlov č.01/1998, k. ú. Vyšný

Obecně závazná vyhláška 2001/06 - regulační plán "Vyšný" - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 06/2001 - o závazných částech regulačního plánu „Vyšný“

Obecně závazná vyhláška 2000/03 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENÁ (*.pdf, 67 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/2000 - kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Obecně závazná vyhláška 2000/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENÁ (*.pdf, 77 kB)
Obecně závazná vyhláška 02/2000 - kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Obecně závazná vyhláška 1999/03 - pravidla umísťování reklamních a propagačních zařízení ve městě - ZRUŠENÁ (*.pdf, 149 kB)
Obecně závazná vyhláška 03/1999 - jak vyplývá ze změn a doplnění provedených obecně závaznou vyhláškou č. 5/1999 ze dne 19. října 1999, o pravidlech umísťování reklamních a propagačních zařízení platná na územ-ním obvodu města Český Krumlov

Obecně závazná vyhláška 1993/04 - ze dne 29. 4. 1993 o průvodcovské službě (*.pdf, 89 kB)
Obecně závazná vyhláška 04/1993 - o průvodcovské službě

 

Neplatná nařízení

Nařízení 2018/3 ze dne 29. 10. 2018, o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (*.pdf, 902 kB)
Nařízení 2018/3 ze dne 29. 10. 2018, o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Nařízení 2017/3 - ze dne 23. 10. 2017 o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí-NEPLATNĚ (*.pdf, 949 kB)
Nařízení 2017/3 - ze dne 23. 10. 2017 o vymezení místních komunikací a chodníků na území města, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a komunikací

Nařízení 2016/08 - ze dne 8. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků - ZRUŠENO (*.pdf, 72 kB)
Nařízení 2016/08 - ze dne 8. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2016/07 - ze dne 1. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009 ze dne 6. 4. 2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 69 kB)
Nařízení 2016/07 - ze dne 1. 8. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009 ze dne 6. 4. 2009, Tržní řád

Nařízení 2016/05 - ze dne 30. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 66 kB)
Nařízení 2016/05 - ze dne 30. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád

Nařízení 2016/04 - ze dne 16. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 2016/04 - ze dne 16. 5. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád

Nařízení 2016/03 - ze dne 21. 3. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 72 kB)
Nařízení 2016/03 - ze dne 21. 3. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád

Nařízení 2016/02 - ze dne 22. 2. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 59 kB)
Nařízení 2016/02 - ze dne 22. 2. 2016, kterým se mění nařízení města Český Krumlov č. 4/2015 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2016/01 - ze dne 8. 2. 2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 65 kB)
Nařízení města Český Krumlov ze dne 8.2.216, kterým se mění a doplňuje tržní řád

Nařízení 2015/4 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích (*.pdf, 344 kB)
Nařízení 2015/4 ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2015/05 - ze dne 7. 12. 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 81 kB)
Nařízení 2015/05 - tržní řád

Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015, o placeném stání na místních komunikacích - NEAKTUÁLNÍ (*.pdf, 79 kB)
Nařízení 2015/04 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 1.08 MB)
Nařízení 2015/04 - ze dne 30. 11. 2015 o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2015/03 - ze dne 16. 11. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 80 kB)
Nařízení 3/2015, tržní řád

Nařízení 2015/02 - ze dne 5. 10. 2015, kterým se doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 2/2015, tržní řád

Nařízení 2014/07 - ze dne 29. 9. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO (*.pdf, 433 kB)

Nařízení 2014/06 - ze dne 4. 8. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád (*.pdf, 238 kB)

Nařízení 2014/05 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád (*.pdf, 238 kB)
5/2014 NAŘÍZENÍ ze dne 30.06.2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Nařízení 2014/04 - ze dne 30. 6. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád (*.pdf, 446 kB)
4/2014 NAŘÍZENÍ ze dne 30.06.2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Nařízení 2014/03 - ze dne 31. 3. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád (*.pdf, 239 kB)

Nařízení 2014/02 - ze dne 17. 2. 2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009,Tržní řád (*.pdf, 244 kB)

Nařízení 2014/01 - ze dne 13. 1. 2014 o vymezení místních komunikací a chodníků města, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO (*.pdf, 71 kB)

Nařízení 2013/04 - ze dne 31. 3. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)

Nařízení 2013/03 - ze dne 30. 9. 2013, o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO (*.pdf, 124 kB)

Nařízení 2013/02 - ze dne 16. 9. 2013 kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 59 kB)

Nařízení 2013/01 - ze dne 20. 5. 2013, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 2013/01 - kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nařízení 2011/04 - ze dne 10. 10. 2011 o vymezení místních a účelových komunikací, kde se zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí - ZRUŠENO (*.pdf, 162 kB)
Nařízení ze dne 10. října o vymezení místních a účelových komunikacích a chodníků na území města, kde se nezajištuje sjízdnost a schůdnost - zimní údržba

Nařízení 2011/03 - ze dne 12. 9. 2011, které mění a doplňuje na řízení města Český Krumlov č. 1/20019, Třžní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 392 kB)
3/2011 NAŘÍZENÍ ze dne 12.09.2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.1/2009, tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Nařízení 2011/02 - ze dne 2. 5. 2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 73 kB)
Nařízení 2/2011 - doplňuje tržní řád města Český Krumlov

Nařízení 2010/03 - Nařízení, kterým se stanoví úseky místních a účelových komunikací na území města - zimní údržba- ZRUŠENO (*.doc, 689 kB)
Nařízení 2010/03 - kterým se stanoví úseky místních a účelových komunikací na území města-ZRUŠENO

Nařízení 2010/02 - ze dne 14. 6. 2010, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č. 1/2009, Tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 113 kB)
Nařízení 2/2010 - doplňuje tržní řád města Český Krumlov

Nařízení 2010/02 - Mapa tržních míst - ZRUŠENO (*.png, 1022 kB)
Nařízení 2010/02 - doplňuje tržní řád - mapa tržních míst

Nařízení 2009/03 - ze dne 15. 6. 2009, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 68 kB)
Nařízení 3/2009 - doplňuje nařízení města o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2009/02 - ze dne 4. 5. 2009, kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov, Tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 2/2009 - doplňuje tržní řád města Český Krumlov

Nařízení 2009/01 - ze dne 6. 4. 2009 Tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO (*.pdf, 95 kB)
Nařízení 01/2009 - Tržní řád města Český Krumlov

Nařízení 2008/02 - ze dne 28. 5. 2008, které mění doplňuje nařízení č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 78 kB)
Nařízení 2/2008 - doplňuje nařízení o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2007/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 6/2007 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO

Nařízení 2007/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 2/2007 - doplňuje tržní řád města Český Krumlov - ZRUŠENO

Nařízení 2006/21 - stavební uzávěra Historické centrum - ZRUŠENO (*.pdf, 135 kB)
Nařízení 21/2006 - stavební uzávěra Historické centrum

Nařízení 2006/17 - stavební uzávěra Kasárna - ZRUŠENÁ (*.pdf, 123 kB)
Nařízení 17/2006 - stavební uzávěra Kasárna

Nařízení 2006/10 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 10/2006 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2006/08 - ze dne 26. 6.2006, které mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 78 kB)
Nařízení 08/2006 - doplňuje nařízení o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2006/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 07/2006 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2006/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 06/2006 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2006/05 - stavební uzávěra "Domoradice - Padělky + Za Matouškovic" - ZRUŠENO (*.pdf, 65 kB)
Nařízení 05/2006 - kterým se vyhlašuje stavební uzávěra pro lokalitu „Domoradice - Padělky + Za Matouškovic“

Nařízení 2006/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 04/2006 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 06/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 05/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 04/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/03 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 03/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2005/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 02/2005 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/09 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 09/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/08 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 08/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 07/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 05/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 04/2004 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2004/03 - ze dne 23. 2. 2004, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003 o placeném stání na místní komunikaci - ZRUŠENO (*.pdf, 77 kB)
Nařízení 3/2004 - kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2003/09 - ze dne 14. 7. 2003 o placeném stání na místních komunikacích - ZRUŠENO (*.pdf, 90 kB)
Nařízení 9/2003 - o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení 2003/08 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 08/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2003/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 06/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2003/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 05/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2003/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 04/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2003/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 61 kB)
Nařízení 02/2003 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/07 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 07/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/06 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 06/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/05 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 64 kB)
Nařízení 05/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/04 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 04/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/02 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 02/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2002/01 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 62 kB)
Nařízení 01/2002 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2001/21 - ze 3. 12. 2001, které mění nařízení města č. 12/2001 - ZRUŠENO (*.pdf, 56 kB)
Nařízení 21/2001 - kterým se mění nařízení města č. 12/2001

Nařízení 2001/17 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 17/2001 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2001/10 - mění a doplňuje tržní řád - ZRUŠENO (*.pdf, 63 kB)
Nařízení 10/2001 - kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád

Nařízení 2001/04 - ze dne 7. 5. 2001 o úpravě nájemného z bytu - ZRUŠENO (*.pdf, 60 kB)
Nařízení 04/2001 - úprava nájemného z bytu

 

Neplatná opatření obecné povahy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: