aktualizováno 4. 1. 2013

Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2013

aktualizováno 29.7.2013

Dotační podpora sociálních a souvisejících služeb vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě. Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé, městem Český Krumlov vytýčené vize rozvoje sociální oblasti: „Ve městě Český Krumlov a pro občany města Český Krumlov existuje komplexní síť sociálních a souvisejících služeb pro děti a mládež, rodiny, seniory, zdravotně postižené, etnické menšiny a pro osoby v krizi."
Obecným cílem Programu je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Podpora programu je určena na poskytování sociálních a souvisejících služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem pro cílové skupiny v nepříznivé sociální situaci.
Specifickým cílem programu je podpora zabezpečení registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (opatření č. 1) a podpora dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o soc. službách (opatření č. 2). 

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jiří Čermák
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: referent komunitního plánování
E-mail: jiri.cermak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 488
Anna Čermáková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Bc.  Lucie Čermáková
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent vnějších vztahů
E-mail: lucie.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 328

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pro úřední hodiny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví klikněte zde.

Výsledky Programu v roce 2012

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2013

  • 19. prosince 2012 - vyhlášení Programu podpory sociálních a souvisejících služeb
  • 2. ledna 2013 - zahájení příjmu žádostí
  • 15. února 2013 - konec příjmu žádostí
  • 28. března 2013 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden - prosinec 2013 - Realizace projektu 

Předložení vyúčtování a podání závěrečné zprávy

  • do 10. února 2014
  • závěrečná zpráva (zde) a příloha k závěrečné zprávě - finanční zpráva (zde)

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: