aktualizováno 4. 1. 2013

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2013

aktualizováno 20.6.2013

Systém dotací města Český Krumlov je zásadním prostředkem podpory kultury ve městě. Program podpory kultury města Český Krumlov byl zřízen na základě usnesení zastupitelstva města číslo 160/10/2005 ze dne 24. listopadu 2005. Podpora kultury vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov. Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti jsou zejména analýzy a rešerše provedené při zpracování Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2009-2010 a aktuální situace a vyhodnocení Programu podpory kultury v letech 2009-2011.
Cílem je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit kulturní nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Putschögl Filip, Mgr.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: vedoucí oddělení – manager kultury
E-mail: filip.putschogl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 314

Pro úřední hodiny oddělení kancelář starosty klikněte zde.

Aktuálně

 • Uzávěrka II. výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov: 28. června 2013 ve 12,00 hodin.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2013 (pro I. až V. opatření)

 • 20. prosince 2012 - vyhlášení Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2013
 • 7. ledna 2013 - zahájení příjmu žádostí 1. výzvy
 • 31. ledna 2013, 12.00 hodin - konec příjmu žádostí 1. výzvy
 • únor/březen 2013 - rozhodování o přidělení dotací v 1. výzvě
 • 3. června 2013 - zahájení příjmu žádostí 2. výzvy
 • 28. června 2013, 12.00 hodin - ukončení příjmu žádostí 2. výzvy
 • červen/srpen 2013 - rozhodování o přidělení dotací v 2. výzvě
 • leden 2013 - prosinec 2013 - realizace akcí podpořených v 1. výzvě
 • červenec 2013 - prosinec 2013 - realizace akcí podpořených v 2. výzvě  

Předložení vyúčtování - pozor různé termíny pro různá opatření

 • I. opatření - do posledního dne měsíce nasledujícího po ukončení realizace projektu
 • II. opatření - do posledního dne měsíce nasledujícího po ukončení realizace projektu
 • III. opatření - do posledního dne měsíce nasledujícího po ukončení realizace projektu
 • IV. Opatření - do posledního dne měsíce nasledujícího po ukončení realizace projektu

Výsledky Programu za rok 2012

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov